Значај раног препознавања и дијагностике поремећаја аутистичног спектра за примену прилагођеног приступа у раду

Код одобреног скупа: 1062  

Трибина

Центар за стручно усавршавање у образовању
Лесковачког одреда, бр.6Лидија Крстић Стојичић
lidija@csuleskovac.edu.rs
016214555
0668558565
016214555

Значај раног препознавања и дијагностике поремећаја аутистичног спектра за примену прилагођеног приступа у раду

Размена искустава професионалаца различитих профила на тему раног откривања, дијагностике, третмана и подршке деци са поремећајима аутистичног спектра у циљу унапређивања функционисања породице; Представљање одговарајућих приступа и метода за лакше препознавање карактеристика поремећаја аутистичног спектра; Унапређивање вештина за осмишљавање, креирање и израду прилагођених материјала за децу са поремећајима аутистичног спектра.

Аутизам и његове специфичности, примена одговарајућих приступа и метода; Комуникација и аутизам; Улога школа за децу са сметњама у развоју у раној интервенцији - пружање додатне образовне подршке; Аутизам и рано препознавање; Промена породичне динамике у породицама деце са психијатријским неуроразвојним поремећајима; Аутизам и епилепсија; Савремени приступи у дијагностици поремећаја из спектра аутизма; Важност улоге породице у систему ране интервенције; Породица детета са аутизмом - теорија, пракса, изазов; Породично оријентисана рана интервенција и аутизам; Израда прилагођених материјала за рад са децом из спектра аутизма; Искуство из праксе; Од дијагностике до интервенције.

Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)

професор енглеског језика и књижевности Анђела Костић Минић , Центар за стручно усавршавање у образовању
дипл.дефектолог олигофренолог Миодраг Николић , ШОСО ,,11.октобар“ Лесковац
мастер логопед комуниколог Ирена Стевановић Стаменковић , Дом здравља Лесковац
Дипломирани дефектолог - олигофренолог Владимир Анђелковић , ШОСО "11. октобар" Лесковац
доктор медицине Јелена Стевановић , Општа болница Лесковац
др спец.дечје и адолесц. психијатрије Милица Миљевић , Општа болница Лесковац Служба за психијатрију
мастер учитељ - инклузивно образовање Синиша Ранковић , Друштвo дефектолога Србије
специјалиста дечије неурологије Нина Новаковић , Општа болница Лесковац
магистар дефектолошких наука Миодраг Недељковић , Школа за основно и средње образовање „Видовдан“Бор
мастер дефектолог-олигофренолог Зоран Ковачић , ШОСО са домом „Вук Караџић“ Сомбор
психолог Снежана Стојановић Плавшић , Дом здравља Лесковац, Развојно саветовалиште

1

100

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра - васпитач у предшколској установи
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник)
Директор/помоћник директора

1000 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковац 02.12.2023. 96