XXXVII Сабор учитеља Србије – УНАПРЕЂИВАЊЕ НАСТАВНЕ ПРАКСЕ КРОЗ РАЗМЕНУ ПРОФЕСИОНАЛНИХ ИСКУСТАВА

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 1061  

Сабор

Савез учитеља Републике Србије
Дечанска 6/III, БеоградМарија Максимовић
marija.maksimovic@surs.org.rs
0113245385
0646445378
0113239697

XXXVII Сабор учитеља Србије – УНАПРЕЂИВАЊЕ НАСТАВНЕ ПРАКСЕ КРОЗ РАЗМЕНУ ПРОФЕСИОНАЛНИХ ИСКУСТАВА

Упознавање учесника са актуелним темама из области образовања и васпитног рада и допринос развоју њихових професионалних компетенција кроз презентацију примера добре праксе из одабраних области

Пленарни део: АКТУЕЛНОСТИ И САВРЕМЕНИ ПРАВЦИ РАЗВОЈА ОБРАЗОВНОГ СИСТЕМА И НАСТАВНОГ РАДА: 1. Савез учитеља у корак с временом 2. Завод за унапређивање образовања и васпитања као ресурс учитељима 3. Слика о учењу детета млађег школског узраста – приказ студије случаја 4. Резултати ПИРЛС истраживања и развој и вредновање читалачке писмености 5. Читај за 5 – од лаког учења читања до превазилажења застоја у читању 6. Настава физичког и здравственог васпитања – потребе и изазови ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПРИМЕРА ДОБРЕ ПРАКСЕ (категорије: методика у корак с временом, дигитални медији и алати у настави и учењу, креативни приступ инклузивном образовању, истраживање у образовном процесу и онлајн и хибридна настава.

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

1

2000

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколској установи
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник)
Директор/помоћник директора

800 РСД