Угљенични отисак

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 1059  

Симпозијум

Aмбасадори одрживог развоја и животне средине
Јована Рајића 5д/6Александра Младеновић
amladenovic71@gmail.com
0631173797
0631173797

Угљенични отисак

Унапређивање компетенција наставника у области реализације наставе оријентисане на исходе, са акцентом на заштиту животне средине и климатске промене.

Разумевање проблема – ко и шта узрокује климатске промене; зашто је угљенични отисак важан Израчунавање угљеничног отиска хране Израчунавање угљеничног отиска потрошње Израчунавање угљеничног отиска транспорта Израчунавање угљеничног отиска отпада Израчунавање угљеничног отиска струје, грејања и хлађења Угљенични отисак: ‎Како се можемо ‎припремити за ‎будућност?‎ Како можемо ‎ухватити/искористити емисије?‎ Како можемо ‎смањити угљични ‎отисак као:‎ појединци,‎ домаћинства,‎ школа,‎ заједница?‎

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Магистар биолошких наука Александра Младеновић , Амбасадори одрживог развоја и животне средине
Редовни професор Универзитета у пензији Анђелка Михајлов , Амбасадори одрживог развоја и животне средине
педагошки саветник, 01-62/2014 Ивана Круљ , ‎Академија техничко-васпитачких струковних студија
Биолог Марина Дрндарски , ОШ Дринка Павловић
Магистар наука заштите животне средине Зорица Милосављевић , ОШ Димитрије Туцовић, Чајетина

1

50

Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник изборних и факултативних предмета

0 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 19:00 14.12.2023. 28