Тринаести симпозијум „Математика и примене” - секција Математика и информатика у образовању

Код одобреног скупа: 1058  

Симпозијум

Универзитет у Београду - Математички факултет
Студентски трг 16, БеоградМарек Светлик
svetlik@matf.bg.ac.rs
0112027801
0648650200

Тринаести симпозијум „Математика и примене” - секција Математика и информатика у образовању

Упознавање са природом учења, различитим стиловима и стратегијама учења и са њиховом применом у математици и информатици

Различити приступи настави математике/рачунарства и информатике у основним и средњим школама.

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Доктор математике Миодраг Матељевић , САНУ
Доцент Миљан Кнежевић , : Математички факултет, Универзитет у Београду
Дипломирани математичар Мирјана Катић , Математичка гимназија у Београду
Доктор математике Владимир Балтић , ВИШЕР
Доктор наука – математичке науке Марек Светлик , Математички факултет

1

100

Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник изборних и факултативних предмета

0 РСД