Педагошка истраживања и школска пракса: PIRLS 2021 – резултати и импликације

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 1056  

Конференција

Институт за педагошка истраживања
Добрињска 11/III 11000 БеоградЈелена Стојковић
pirlskonferencija2021@gmail.com
0112681127
0643375354

Педагошка истраживања и школска пракса: PIRLS 2021 – резултати и импликације

Циљ скупа је представљање резултата добијених секундарним анализама података из међународног истраживања PIRLS 2021. У складу са датим налазима, између осталог, биће формулисане препоруке за образовну политику и праксу.

Праведност и једнакост у образовању; Карактеристике ученика и постигнуће; Школски и породични контекст и постигнуће ученика.

Јачање компетенција за процењивање остварености образовног-васпитног рада и постигнућа ученика (праћење напредовања ученика, самовредновање, формативно оцењивање, вршњачко оцењивање)

доцент Александар Новаковић , Филозофски факултет Универзитета у Нишу
Доктор наука Бранислав Ранђеловић , Електронски факултет Ниш
Доцент Владета Милин , Филозофски факултет Универзитета у Београду
Доктор психологије Гордана Чапрић , Завод за вредновање квалитета образовања...
научни сарадник Драгана Гундоган , Институт за педагошка истраживања
виши научни сарадник Душица Малинић , Институт за педагошка истраживања Београд
Доктор наука Елизабета Каралић , Завод за вредновање квалитета образовања...
Научни саветник Емилија Лазаревић , Институт за педагошка истраживања
виши научни сарадник Ивана Ђерић , Институт за педагошка истраживања, Београд
Ванредни професор Јасна Максимовић , Педагошки факултет Ужице,Универзитет у Крагујевцу
научни сарадник Јелена Станишић , Институт за педагошка истраживања, Београд
доктор филолошких наука Јелена Стевановић , Институт за педагошка истраживања
научни сарадник Младен Радуловић , Институт за педагошка истраживања
ванредни професор Милан Станчић , Филозофски факултет Универзитета у Београду
виши научни сарадник Николета Гутвајн , Институт за педагошка истраживања, Београд
научни срадник Наташа Лалић-Вучетић , Институт за педагошка истраживања, Београд
доктор психолошких наука Нада Шева , Институт за педагошка истраживања, Београд
редовни професор Сања Благданић , Учитељски факултет Универзитета у Београду
научни сарадник Смиљана Јошић , Институт за педагошка истраживања, Београд
редовни професор Данимир Мандић , Учитељски факултет Универзитета у Београду

1

100

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Стручни сарадник у школи
Директор/помоћник директора

5000 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Zoom платформа 14.12.2023. 81