Изазови менталног здравља просветних радника у приватном и професионалном окружењу

Код одобреног скупа: 1054  

Трибина

Центар за стручно усавршавање Крушевац
Балканска 63/VИрена Терзић
irena.terzic@csu.edu.rs
037445735
06408355596

Изазови менталног здравља просветних радника у приватном и професионалном окружењу

Оснаживање просветних радника за превазилажење различитих изазова у приватном и професионалном окружењу у циљу очувања менталног здравља

1. Кључни резултати истражиавања „Ментално здравље у Србији“ 2. Брига просветних радника о менталном здрављу у свакодневном животу 3. Професионална добробит и ментално здравље просветних радника

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

дипломирани психолог,саветник-спољни сар Светлана Алексић , Музичка школа „Стеван Христић“ Крушевац
мастер психолог; психотерапеут Војислав Ђинђић , Дом Здравља Крушевац
Мастер образовне политике Ирена Терзић , Центар за стручно усавршавње Крушевац

1

60

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра - васпитач у предшколској установи
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник)
Директор/помоћник директора
Стручни сарадник у дому ученика

500.00 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Центар за стручно усавршавање Крушевац, Балканска 63/V 09.12.2023. 58