"Безбедност и одговорност 2023" Превенција и социјална адаптација деце са проблемима у понашању и/или сукобу са законом

Код одобреног скупа: 1053  

Симпозијум

Центар за несталу и злостављану децу
Драге Спапсић 6, Нови СадРужица Радовић
ruzicaradovic@cnzd.rs
0643155565
0643155565

"Безбедност и одговорност 2023" Превенција и социјална адаптација деце са проблемима у понашању и/или сукобу са законом

Упознавање са начинима превенције проблема у понашању и насиља код деце и са могућим одговорима на насиље у кризним ситуацијама

Права детета и насиље над децом Превенција проблема у понашању код деце Одговор на насиље у кризним ситуацијама

Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)

Доктор психологије Тијана Мировић , Психолошко саветовалиште Мозаик
Докторат- клиничка психологија Тамара Џамоња-Игњатовић , Факултет политичких наука
Доктор/Социјална политика и социјални р Јована Шкорић , Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду
Проф. др Александар Југовић , Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
Доктор наука Анита Бургунд Исаков , Факултету политичких наука Универзитета у Београду

1

250

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра - васпитач у предшколској установи
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник)
Директор/помоћник директора
Стручни сарадник у дому ученика

0 РСД