СТЕМ – свуда око нас

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 1051  

Трибина

Савез учитеља Републике Србије
Дечанска 6/III, БеоградМарија Максимовић
marija.maksimovic@surs.org.rs
0113245385
0646445378
0113239697

СТЕМ – свуда око нас

Упознавање учесника са СТЕМ приступом у учењу који је усмерен на усвајање знања и вештина из четири кључне области: наука (Science), технологија (Technology), инжењерство (Engineering) и математика (Mathematics); као и њихово мотивисање и оснаживање за примену СТЕМ приступа у раду са ученицима.

1. STEM School Label: Како се укључити у мрежу инспиративних СТЕМ школа? 2. Могућности увођења СТЕМ активности у основној школи 3. Магична јабука – пример примене СТЕМ-а у настави

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Учитељица енглеског и руског језика Ивана Милановић , European Schoolnet
Мастер учитељ Марија Дејковић , Педагошки факултет у Врању Универзитета у Нишу
Педагошки саветник Јелена Бабић , ОШ "Милић Ракић Мирко" Прокупље
Професор разредне наставе Љиљана Соколовић , ОШ "Никодије Стојановић Татко" Прокупље

1

1500

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник)

800 РСД