Васпитни рад у домовима ученика средњих школа 14

Код одобреног скупа: 1050  

Конференција

Друштво за унапређивање образовања и васпитања ИЕП
Боривоја Стевановића 15Иван Наумовски
ivan.naumovski@iep.rs
0113755291
0642828257

Васпитни рад у домовима ученика средњих школа 14

Унапређивање васпитне функције домова ученика, као и сагледавање нормативног оквира али иживотног контекста у коме се одвија васпитни рад кроз сагледавање проблема као што су сектно и манипулативно деловање, радикализација путем интернета, али и права обавезе и одговорност васпитача у дому ученика као и његове компетенције и професионални приступ пракси.

Сектно и манипулативно деловање Радикализација путем интернета Компетенције и професионални приступ пракси Васпитач у дому ученика - права, обавезе и одговорност

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Дипломирани комуниколог Андреј Протић , МУП Републике Србије
Дипломирани правник Зоран Михаиловић , МУП Републике Србије
Дипломирани криминалиста Ненад Богуновић , МУП Републике Србије
Мастер криминалиста Божидар Јанковић , МУП Републике Србије
Дипломирани правник Јелена Миња , Министарство просвете
Доктор психолошких наука др Марија Вукелић , Средњошколски дом
Дипломирани економиста Перо Кнежевић , Друштво за унапређивање образовања и васпитања ИЕП

2

120

Васпитач у дому ученика
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник)
Директор/помоћник директора
Стручни сарадник у дому ученика

17.990 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Хотел "Планинка", Куршумлијска бања 06.10.2023. 75