Савремене методе наставе астрономије

Код одобреног скупа: 1049  

Трибина

Математички факултет Универзитета у Београду
Студентски трг 16, 11000 БеоградМилица Вучетић
mandjelic@matf.bg.ac.rs
0648650224
0648650224

Савремене методе наставе астрономије

Унапређивање компетенција наставника физике за ефикасну реализацију циљева и исхода наставе астрономије на примерима практичних наставних садржаја. Упознавање наставника са применом едукативних дигиталних алата (апликације, софтвери, портали) и друштвених мрежа у настави, као и са најактуелнијим истраживањима и открићима у астрономији.

Сунчев систем на малим и великим скалама; Двојне звезде; Феномен црних рупа у космосу; Употреба дигиталних медија у настави астрономије

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

научни сарадник Милица Вучетић , Математички Факултет Универзитета у Београду
ванредни професор Aнђелка Ковачевић , Универзитет у Београду Математички факултет
Виши научни сарадник Оливера Латковић , Астрономска опсерваторија
виши научни сарадник Јелена Ковачевић Дојчиновић , Астрономска опсерваторија
ванредни професор Тијана Продановић , Математички факултет, Универзитет у Београду
истраживач-сарадник Марина Павловић , Математички институт САНУ

1

30

Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа

2000 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Београд 02.12.2023. 14