АКТУЕЛНОСТИ У ЛОГОПЕДИЈИ, ОКУПАЦИОНОЈ ТЕРАПИЈИ, ПСИХОЛОГИЈИ И СОЦИЈАЛНОМ РАДУ − АЛОПС23

Код одобреног скупа: 1048  

Конференција

Висока школа социјалног рада
Теразије 34Ивана Ристић
roksandic.ivana32@gmail.com
0114040839
062323789

АКТУЕЛНОСТИ У ЛОГОПЕДИЈИ, ОКУПАЦИОНОЈ ТЕРАПИЈИ, ПСИХОЛОГИЈИ И СОЦИЈАЛНОМ РАДУ − АЛОПС23

Циљ скупа је да омогући професионалцима из сектора образовања, а нарочито стручним сарадницима (педагозима, психолозима, дефектолозима, социјалним радницима, логопедима) да размене знања и искуства на међународном нивоу са фокусом на повезаност теорије и праксе, тј. фокусом на праксу засновану на научним доказима.

Актуелности у логопедији Актуелности у окупационој терапији Актуелности у психологији Актуелности у социјалном раду

Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)

ванредни професор Весна Дуканац , Висока школа социјалног рада
Социјални радни Владимир Илић , Висока школа социјалног рада Београд
ванредни професор Ана Грбић , Висока школа социјалног рада
ванредни професор Неда Милошевић , Висока школа социјалног рада
доцент Јелена Ђукић , Висока школа социјалног рада
МАС здравствене неге и спец.клиничке неге Дејан Живановић , Висока школа социјалног рада

2

120

Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра - васпитач у предшколској установи
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник)
Стручни сарадник у дому ученика

6000 РСД