Седма конференција за наставнике средњих стручних школа - економске групе предмета „Економија, пословно управљање и статистика - савремене тенденције у средњем стручном образовању”

Код одобреног скупа: 1046  

Конференција

Економски факултет Универзитет у Београду
Каменичка 6Николина Берак
pr@ekof.bg.ac.rs
0113021025
0631952667
0112639560

Седма конференција за наставнике средњих стручних школа - економске групе предмета „Економија, пословно управљање и статистика - савремене тенденције у средњем стручном образовању”

Унапређивање компетенција наставника стручних предмета из области економије, са посебним освртом на прилагођавање начина подучавања из области економије и пословног управљања потребама ђака који одрастају у дигиталном окружењу. Посебан допринос конференције огледа се у отварању могућности за професионално умрежавање наставника и подстицање размене добрих пракси.

• Демографски трендови који ће обликовати дигиталну економију будућности • Дигитално реструктурирање пословања и тржишни успех. • Пословна и лична организација и ефикасност у дигиталном окружењу. • Утицај дигиталних и технолошких иновација на економске токове и тржиште рада

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Доктор економских наука Немања Вуксановић , Универзитет у Београду – Економски факултет
научни саветник Владимир Никитовић , Институт друштвених наука
Доктор наука Јелена Филиповић , Економски факултет Универзитета у Београду
Редовни професор Драган Стојковић , Универзитет у Београду-Економски факултет
Доктор наука Ана Алексић Мирић , Економски факултет Универзитета у Београду
Доктор наука Мирјана Петковић , Економски факултет Универзитета у Београду
ванредни професор Маја Јандрић , Универзитет у Београду – Економски факултет
доцент Светозар Танасковић , svetozar.tanaskovic@ekof.bg.ac.rs

1

150

Наставник стручних предмета - средња стручна школа

0 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Економски факултет, Каменичка 6, Београд 02.12.2023. 84