МЕТОДОЛОГИЈА ИЗРАДЕ ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ ТАЛЕНАТА СРБИЈЕ

Код одобреног скупа: 1045  

Саветовање

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
37. Санџачке дивизије ббЕлвир Еминбеговић
info@rcnp.rs
020322822
0653182115

МЕТОДОЛОГИЈА ИЗРАДЕ ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ ТАЛЕНАТА СРБИЈЕ

ОСПОСОБЉАВАЊЕ НАСТАВНОГ ОСОБЉА ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА ЗА РАД СА УЧЕНИЦИМА НА ИСТРАЖИВАЧКИМ ПРОЈЕКТИМА ПРЕМА ЗАХТЕВИМА ТАКМИЧЕЊА ТАЛЕНАТА СРБИЈЕ.

УЛОГА РЕГИОНАЛНИХ ЦЕНТАРА ЗА ТАЛЕНТЕ У РАДУ СА НАДАРЕНОМ ШКОЛСКОМ ПОПУЛАЦИЈОМ ПРОЦЕС ИДЕНТИФИКАЦИЈЕ НАДАРЕНИХ УЧЕНИКА УВОД У НАУЧНУ МЕТОДОЛОГИЈУ ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА СТРУКТУРА ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ТАКМИЧЕЊА ТАЛЕНАТА ОСНОВНА ПРАВИЛА ТАКМИЧЕЊА ТАЛЕНАТА СРБИЈЕ

Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)

дипл. Економиста- кибернетика Никола Срзентић , Регионалног центра за таленте Београд 2
Мастер психолог Данијела Андрејић Мићовић , Школа „Руђер Бошковић“
Дипломирани психолог Ивана Глигорић , ОШ “Владислав Петковић Дис”
Мастер географ Невена Некић , Географски факултет, Универзитет у Београду
Мастер Географ Гордана Петковић , Службени гласник
Магистар филолошких наука Валентина Паровић , Гимназија ”Урош Предић” Панчево
Доктор историје и филозофије Драгољуб Цуцић , РЦТ „Михајло Пупин“, Панчево

1

100

Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник изборних и факултативних предмета
Стручни сарадник у школи

3500 РСД