„Кроз звук,ритам и покрет до говора“

Код одобреног скупа: 1044  

Трибина

Едукативни центар"Корак по корак 2"
Браће Јовановића 76, ПанчевоЈелена Кудрић
korakpokorak2@gmail.com
0614400588
0691865202

„Кроз звук,ритам и покрет до говора“

Оснаживање учесника за коришћење креативних метода рада кроз песму, покрет, стварање музике и ритма ради лакшег учења код деце успореног психомоторног и говорно-језичког развоја и деце са сметњама у развоју; Стицање емоционалних, социјалних и комуникативних вештина кроз звук, ритам и покрет; Позитиван утицај музике на развој деце.

„Улога звука и ритма у развоју говора код деце“ „Покрет кроз звук и ритам“ „Ритмичке песмице у раду са децом“ – примери добре праксе „Стимулација невербалне комуникације кроз звук, ритам и покрет“ „Стимулација вербалне комуникације кроз звук, ритам и покрет“ „Музичко учење и развој језика“ – примери добре праксе „Стимулација емоционалних вештина кроз звук, ритам и покрет“ „Стимулација социјалних вештина кроз звук, ритам и покрет“ „Направи ритам“- израда дечјих песмица на основу задатих тема

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

дипломирани дефектолог логопед Јелена Кудрић , Едукативни центар "Корак по корак 2"
дипломирани дефектолог логопед Александра Јовановић-Кусмук , ОШ“Сава Јовановић Сирогојно“, Земун
дипломирани психолог Ана Марковић , ОШ"Стевица Јовановић", Панчево
дипломирани дефектолог олигофренолог Оливера Станчић , ШОСО"Мара Мандић", Панчево
Наставник ликовног васпитања Љиљана Ђорђевић , Едукативни центар "Корак по корак 2"

1

100

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра - васпитач у предшколској установи
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Директор/помоћник директора

7000 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Конференцијска сала општине Звездара 25.11.2023. 95