Иновативност и креативност у настави – примери добре праксе

Код одобреног скупа: 1043  

Трибина

ОШ "20.октобар"
Пете пролетерске бригаде 1-3Бојана Апелић
bojana.apelic7@gmail.com
0649669449
0649669449

Иновативност и креативност у настави – примери добре праксе

Размена искуства међу наставницима са циљем унапређења наставног процеса применом иновативних метода и ИКТ-а у настави, уз презентовање примера савремене наставе.

Иновативност и креативност у настави – примери добре праксе

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

мастер математичар Бојана Апелић , ОШ "20.октобар" Врбас
мастер менаџер Ана Божовић , ОШ "20. октобар" Врбас
Магистар техничких наука Предраг Ђукић , Национални центар за таленте, Менса Србије
Професор енглеског језика Здравка Мајкић , ОШ „ Братство јединство“, Куцура
професор српске књижевности и језика Јасминка Олић Илчешин , ОШ "Братство јединство" у Куцури
Доктор филолошких наука Младен Ђуричић , Гимназија "Жарко Зрењанин" Врбас
професор енглеског језика и књижевности Љиљана Косовић , ОШ „Вук Караџић“, Црвенка
професор српског језика и књижевности Јелица Говедарица , ССШ "4.јули" Врбас
дипломирани математичар Јелена Орбовић , ССШ "4. јули" Врбас
професор математике Наталија Будински , Основна и средња школа "Петро Кузмјак", Руски Крст
мастер учитељ Милица Јочић , ОШ "23. октобар" Сремски Карловци
професор разредне наставе Ирена Бијелић , ОШ "23. октобар" Сремски Карловци

1

200

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра - васпитач у предшколској установи
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Директор/помоћник директора

0 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Врбас 14.11.2023. 97