ШКОЛА КОЛА

Код одобреног скупа: 1042  

Конференција

Ансамбл народних игара и песама Србије "Коло"
Митрополита Петра 8, 11000 БеоградМирјана Жарковић
mirjana.zarkovic@kolo.rs
0637486764
0637486764

ШКОЛА КОЛА

Стицање знања и вештина из области Народне игре и упознавање са њиховом применом у области образовања и васпитања.

Народна игра у васпитно-образовном систему; Традиционални плес од културе до образовања; Етнокореолошке целине Србије.

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Редовни професор Снежана Радисављевић Јанић , Факултет спорта и физичког васпитања
декан и редовни професор Сања Мандарић , Факултет спорта и физичког васпитања
Доцент Здравко Ранисављевић , Универзитет Уметности у Београду, Факултет Музичке

1

60

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколској установи
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи

1000 РСД