Употреба стручне литературе у наставним и ваннаставним активностима на примеру монографије "Кључ од Косова" др Бошка Сувајџића

Код одобреног скупа: 1041  

Саветовање

Удружење "Чувари дела Вука Караџића"
Легат ШУ, Цара Душана бб, 32 000 ЧачакДанијела Ковачевић Микић
su.cuvari@gmail.com
032311273
0648134507
032311327

Употреба стручне литературе у наставним и ваннаставним активностима на примеру монографије "Кључ од Косова" др Бошка Сувајџића

Оснаживање наставника за примену иновативних метода, техника и облика рада, уз употребу секундарне литературе у настави и ваннаставним активностима. Размена конретних примера из праксе: пројекти у наставним и ваннаставним активностима, истраживачки радови талената, истраживачки задаци као мотивациони поступци, компаративна приступ, корелација Веронауке, Српског језика и књижевности и Историје, методички модели који доводе до активне улоге ученика и развијања предметних и међупредметних компетенција.

- Косово између историје и мита: епска легенда (корелација, интегрисан приступ, рад с подацима и информацијама) - Косово и Метохија у путописним и етнографским изворима (истраживачки задаци, сарадња са локалном заједницом) - Косовка усмена епика (иновативне методе, технике и облици рада у настави српског језика и књижевности) - Од Вишњића до Његоша (корелација са веронауком, гномски искази и развој реторичке вештине) - Косово у драми (драмски метод у наставним и ваннаставним активностима, компаративни приступ, пројекти) - Косово у српској поезији 20. века (рецитаторска секција, истраживачки радови талената и сарадња са Центром за таленте, компаративни приступ) - Песник и научник - гост стручног скупа (стваралачки чин и инспирација)

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

самостални саветник Данијела Ковачевић Микић , Школска управа Чачак
докторанд Верица Костић , ОШ "Сретен Лазаревић", Прилике
педагошки саветник Сања Перовановић , Медицинска школа Чачак

1

80

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета

1.500 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Центар за стручно усавршавање Чачак 06.11.2023. 19