„Актуелности у образовном систему Републике Србије 7“

Код одобреног скупа: 1040  

Симпозијум

Мрежа РЦ и ЦСУ Србије
Немањина 23 КикиндаЗорица Николић
buccika@gmail.com
0628542295
0628542295
000000000

„Актуелности у образовном систему Републике Србије 7“

Упознавање учесника скупа са најновијим актуелностима у систему образовања

Праћење и унапређивање рада запослених";Примена савременог менаџмента у установама образовања и васпитања"Руковођење васпитно образовним процесом у школи"Обезбеђивање законитости рада установе"Развој сарадње са родитељима, школским одбором":Финансијско и административно управљање радом установе

Јачање компетенција за организацију и управљање радом установе

2

300

Директор/помоћник директора

9900.00 РСД