Први међународни научно-стручни скуп Логопедија данас

Код одобреног скупа: 1039  

Конференција

Srpska logopedska asocijacija
Kolarčeva 9Jovana Janjić
info@sla.org.rs
0631161016
0631161016

Први међународни научно-стручни скуп Логопедија данас

Циљ скупа је упознавање са најновијим научним и стручним сазнањима из области Логопедије

Превентивни приступи у логопедији Актуелности у логопедској дијагностици Иновативна логопедска технологија Савремени модели логопедског третмана

Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)

Професор Добринка Георгијева , Медицински факултет, Пловдив, Бугарска
Редовни професор Миле Вуковић , Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Београд, Србија
PhD Robin Lickley , Queen Margaret University College, Edinburgh
Професор Катарина Павичић Докоза , Поликлиника Суваг, Загреб, Хрватска
Редовни професор Нада Давидовић Доброта , Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Београд, Србија
Ванредни професор Неда Милошевић , Висока школа социјалног рада, Београд, Србија
Доцент Гордана Чолић , Висока школа социјалног рада, Београд, Србија
Доцент Сузана Јеличић Јакшић , Свеучилиште у Ријеци, Ријека, Хрватска
Доктор дефектолошких наука Јована Јањић , International Nursery and Primary School
Доктор наука Наташа Чабаркапа , Логопедско едукативни центар Чабаркапа, Београд, Србија
Доктор наука Силвана Филипова , Завод за рехабилитацију на слух, говор и језик, Скопје, Северна Македонија
Profesor defektolog-logoped Власта Подбрежник , Društvo za pomoč osebam z govornim mornjami
Мастер логопед Даринка Шостер , Завод за психофизиолошке поремећаје и говорну патологију, Београд, Србија
Мастер дефектолог логопед Ненад Новаковић , Логопедски центар Новаковић, Крагујевац, Србија
Professor Penka Atanassova , Medical University of Plovdiv
Docent Весна Борота , Висока школа социјалног рада Београд
Дипломирани дефектолог-логопед Данијела Родић , ССОШ “ Здружена школа“ Бачка Топола, Србија
Редовни професор Владислав Воларевић , Медицински факултет, Крагујевац, Србија

2

200

Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник)
Стручни сарадник у дому ученика

9000 РСД