Пета Међународна Конференција о АСистивним ТЕхнологијама и Комуникацији – АСТЕК 2023

Код одобреног скупа: 1037  

Конференција

ДРУШТВО ДЕФЕКТОЛОГА СРБИЈЕ
КОСОВСКА 8, БЕОГРАДМиодраг Недељковић
sekretar@defektolozisrbije.org
0113220343
062427080

Пета Међународна Конференција о АСистивним ТЕхнологијама и Комуникацији – АСТЕК 2023

Упознавање стручне јавности са актуелним истраживањима, савременим технолошким достигнућима и решењима у процени и третману развојних поремећаја и неуролошких стања, заснованих на мултидисциплинарном приступу неурологије, психолингвистике, дефектологије и електротехнике

Технологија у служби учења и развоја - сесија панел излагања Постер презентације - примери добре пркасе

Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)

редовни професор Гордана Николић , Педагошки факултет Сомбору, Универзитет Нови Сад
вандредни професор Милица Јанковић , Електротехнички факултет Универзитет у Београду
Редовни професор Владо Делић , Факултет техничких наука Нови Сад
редовни професор Вања Ковић , Филозофски факултет, Београд - Одељење психологија
редовни професор Фадиљ Еминовић , Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
редовни професор Љубица Константиновић , Медицински факултет Универзитета у Београду

1

300

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра - васпитач у предшколској установи
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник)
Директор/помоћник директора
Стручни сарадник у дому ученика

3500 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Београд, Конгресни центар хотела “Палас”, улица: Топличин венац 23, Београд 03.11.2023. 171