Место педагошких саветника у ВО установама; улога, значај и могућности

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 1034  

Трибина

Трећа београдска гимназија
Његошева 15, 11000 БеоградЗорана Матићевић
zmaticevic@trecagimnazija.edu.rs
0648832531
0648832531

Место педагошких саветника у ВО установама; улога, значај и могућности

Циљ је да, кроз размену сазнања и искустава стручњака различитих профила, полазници упознају правно формални оквир напредовања у звању, услове за промоцију, добробити, рад саветника и вреднују њихово место и значај за колектив а ради поспешивања сарадње у колективу и подизања квалитета образовно-васпитног рада.

Правно – формални оквир напредовања у звању, промене у правној регулативи од првог прописа до данас; Предрасуде и чињенице о напредовању у звању; Напредовање у звању; који су услови, које добробити?; Планирање+активности+извештавање саветника; Место, улога и значај наставника у звању у колективу.

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

1

100

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник изборних и факултативних предмета
Стручни сарадник у школи
Директор/помоћник директора

0 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Zoom платформа за одржавање виртуелних састанака 03.10.2023. 92