Од такмичења до професионалне сцене

Код одобреног скупа: 1033  

Конференција

Музичко оперско театарска организација-МОТО
Цвијићева 18 БеоградНаташа Јовић Тривић
natasajovic@moto.org.rs
0113293663
0637322614

Од такмичења до професионалне сцене

Укључивање релевантних субјеката – извођача и педагога - у области класичне музике и опере у региону, у дијалог, размену вештина и примера добре праксе и даље умрежавање, ради подизања компетенција и стварања чвршће мреже културних субјеката на тлу Западног Балкана и пролазак кроз транзициони процес у култури. Узајамна подршка у тражењу успешне методологије и алата. Умрежавање ради бољег утицаја на формирање успешних образовних и културних политика у региону.

1. Колико су такмичења важна за стварање здравих критеријума у савременој извођачкој пракси 2. Проблеми осавремењивања приступа у музичкој настави и значај компетиције код ученика 3. Изазови и тешкоће за организатора такмичења, подршка локалних заједница 4. Припрема ученика у нижим и средњим музичким школама за наступе на такмичењима 5. Оцењивање и стандарди на такмичењима 6. Класификација такмичења 7. Награде, очекивања и критика 8. Међународна такмичења и значај учествовања за развој професионалне каријере

Јачање компетенција за процењивање остварености образовног-васпитног рада и постигнућа ученика (праћење напредовања ученика, самовредновање, формативно оцењивање, вршњачко оцењивање)

2

70

Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник)
Директор/помоћник директора

3000 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Нови Београд 28.10.2023. 50