Како до предузимљиве учионице?

Код одобреног скупа: 1032  

Конференција

Достигнућа младих у Србији
Кнеза Стацимира 28, БеоградКсенија Милић
ksenija.milic@ja-serbia.org
0113287701
063607503

Како до предузимљиве учионице?

Циљ скупа је упознати учеснике са новим темама из области предузетништва и финансијске писмености, као и примени ових тема у васпитно-образовном раду.

Током три дана скупа учесници прате различите садржаје, међу којима ће бити предавања, интерактивних садржаја, као и отворених дискусија. 1) Како подстаћи стваралаштво младих - тема се бави улогом школе као окружења које подстичемладе да примењују теоријска знања у пракси и воде процес од идеје до реализације. Оснаживање наставника за спровођење садржаја и метода у учионицама опремљеним за активности којеподстичу међупредметне компетенције и СТЕМ вештине. 2) Наука, технологија и предузимљивост - значај науке у савременом свету, развој технологије и како заинтересовати ученике за теме које отварају нова питања. 3) Природа, људи и етичност - даје увид на који начин промишљати о човеку и његовом окружењу.

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Доктор наука Воислав Васић , Агенција за давање еколошких савета Стерна 020
Доктор рачунарске технике Немања Петровић , Roblox Inc
Комуниколог/омладински радник Ксенија Милић , Достигнућа младих у Србији
Доктор економије Светлана Кисић-Зајченко , Економски институт, Београд
Доктор биолошких наука Марјана Бркић , Центар за промоцију науке
Мастер биолошких наука Данијела Вучићевић , Центар за промоцију науке
Дипломирани математичар – професор Миодраг Савовић , Министарство просвете
Ваздухопловни техничар Дарко Радичанин , Достигнућа младих у Србији

3

150

Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)

0 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Врњачка Бања 24.10.2023. 157