Лет кроз Дигитални свет 4

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 1031  

Трибина

Савез учитеља Републике Србије
Дечанска 6/III, БеоградМарија Максимовић
marija.maksimovic@surs.org.rs
0113245385
0646445378
0113239697

Лет кроз Дигитални свет 4

Упознавање учесника са програмом и планирањем новог наставног предмета, као и указивање на садржаје и наставна средства који доприносе остваривању исхода и успешној реализацији наставе предмета Дигитални свет.

1. Дигитални свет: настава информатике у првом цуклусу основног образовања 2. Дигитални свет у контексту Плана и програма оријентисаног на исходе и процес учења 3. Дигитални свет: од програма до учионице 4. Дигитални свет: садржаји и наставна средства који воде ка остваривању исхода

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Проф. р. наставе, педагошки саветник Катарина Радосављевић , ОШ „Вељко Дугошевић“ , Београд
Спец.обр.тех; ма обр.пол; пед. саветник Невена Перић , ОШ "Димитрије Давидовић", Смедерево
Педагошки саветник Горица Његовановић , ОШ „Михајло Пупин“ Земун
Педагошки саветник Наташа Николић Гајић , ОШ „Краљ Александар I“ Пожаревац

1

1500

Наставник разредне наставе
Стручни сарадник у школи
Директор/помоћник директора

800 РСД