EdTech конференција: Иновације у образовању

Код одобреног скупа: 1025  

Конференција

Институт за модерно образовање
Масарикова 5, 11000 БеоградВалентин Кулето
office@institut.edu.rs
0114011260
00000000

EdTech конференција: Иновације у образовању

Циљ конференције је да се истражи примена информационих технологија у образовању, уз размену знања и идеја међу стручњацима из области образовања и информационо-комуникационих технологија. Како конференција поред дела који се односи на образовне технологије, разматра и примену информационих технологија у другим привредним и друштвеним сферама, циљ је и размена знања, мишљења и искуства научних, академских и стручних лица и дисеминација стеченог знања.

Примери коришћења ИТ-а у различитим индустријама Примена робота у образовању Савети и препоруке за коришћење ИТ-а у свакодневном пословању Предности и недостаци различитих оперативних система Cloud computing и коришћење cloud сервиса Сигурност у ИТ-з: како заштитити податке и мреже Развој апликација и програмирање Изградња и управљање базама података Internet of Things (IoT) и кориштење паметних зређаја Виртуелна и проширена реалност Блокчеј и криптовалуте ИТ каријера и развој компетенција Коришћење информационх технологија у образовању и настави ИТ иновације и њихов утицај на друштво, привреду, образовање Предузетништво у области информационих технологија Дигитална мултимедија

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Доктор наука о уметности Драган Ћаловић , Факултет савремених уместности
Доктор економских наука Валентин Кулето , Висока школа струковних студија за ИТ
Доктор економских наука Милена Илић , Висока школа струковних студија за ИТ
Мастер рачунарског инжењерства Маја Ивовић , Основна школа Савремена

2

100

Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Директор/помоћник директора

10000 РСД