ЈЕДАН ДАН У ВРТИЋУ“ АУТЕНТИЧНЕ СИТУАЦИЈЕ У ВРТИЋУ И ВАН ЊЕГА КАО ПОКРЕТАЧ ИГРЕ И ИСТРАЖИВАЊА

Код одобреног скупа: 1024  

Сусрети, дани

САВЕЗ УДРУЖЕЊА ВАСПИТАЧА СРБИЈЕ
Горичка бб, 11300 СмeдеревоСлободанка Радосављевић
vaspitacisrbije@gmail.com
0264611545
0628883800
0264611545

ЈЕДАН ДАН У ВРТИЋУ“ АУТЕНТИЧНЕ СИТУАЦИЈЕ У ВРТИЋУ И ВАН ЊЕГА КАО ПОКРЕТАЧ ИГРЕ И ИСТРАЖИВАЊА

Подршка грађењу рефлексивне праксе кроз оснаживање практичара за препознавање аутентичних ситуација у вртићу као покретача игре и истраживања.

ЈЕДАН ДАН У ВРТИЋУ“ АУТЕНТИЧНЕ СИТУАЦИЈЕ У ВРТИЋУ И ВАН ЊЕГА КАО ПОКРЕТАЧ ИГРЕ И ИСТРАЖИВАЊА 1. ИГРЕ У МОМ ВРТИЋУ 2. АНГАЖОВАЊЕ ДЕЦЕ-МОГУЋНОСТ ИЗБОРА 3. ОТКРИВАЊЕ ИСТРАЖИВАЊЕМ –ПОДРЖАВАЊЕ ИДЕЈА ДЕЦЕ 4. ПРОЈЕКТНИ ПРИСТУП ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ РАДУ

Развијање културе заједнице учења у предшколској установи (структура и култура установе, рефлексија, хоризонтална размена, самовредновање, дељено лидерство, сарадња са породицом и локалном средином у ширем смислу)

дипломирани психолог Биљана Којовић , Група за социјалну инклузију, МПНТР
васпитач Слободанка Радосављевић , Савез удружења васпитача Србије
Васпитач у предшколској установи Марија Шћепановић , „ Нада Наумовић“ Крагујевац
мастер педагог Тијана Боговац , ПУ „Чукарица“ Београд
мастер васпитач Нела Дујић , Предшколска установа ,,Полетарац“ Оџаци
самостални педагошки саветник Весна Нушић , ПУ „Наше дете” Врање
васпитач Марина Аризановић , --

3

250

Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра - васпитач у предшколској установи
Стручни сарадник у предшколској установи
Директор/помоћник директора

4000 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Врњачка Бања 20.10.2023. 210
2 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Смедерево, Горанска б.б. 24.02.2024. 173
3 Спортско-културни центар, у улици Књаза Милоша 8 Пожега 30.03.2024. 176