Пројектна настава у функцији уочавања ученика са изузетним способностима

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 1023  

Трибина

Библиотека плус
Господар Јованова 63, БеоградМирко Марковић
profmirko@gmail.com
0643989720
0643989720

Пројектна настава у функцији уочавања ученика са изузетним способностима

Развијање компетенција наставника за унапређивање квалитета наставе и идентификовање ученика са изузетним способностима кроз примену модела пројектне наставе.

Пројектно учење – диференцирана настава за 21 век; Карактеристике ученика са изузетним способностима и стратегије наставе са њима; Пројектно учење даровитих;

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

педагошки саветник Мирко Марковић , Гимназија "Вук Караџић" Лозница
доктор дидактичко-методичких наука Душан Ристановић , Факултет педагошких наука у Јагодини
педагошки саветник Биљана Радовић , Гимназија "20. октобар" Бачка Паланка

1

150

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Стручни сарадник у школи
Директор/помоћник директора

500 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Zoom Meetings 16.11.2023. 108