Припреме за почетак школске 2023/2024. године

Код одобреног скупа: 1021  

Саветовање

Друштво за унапређивање образовања и васпитања ИЕП
Боривоја Стевановића 15Иван Наумовски
ivan.naumovski@iep.rs
0113755291
0642828257

Припреме за почетак школске 2023/2024. године

Упознавање са новинама и актуелностима у раду Министарства просвете односно предшколском и основном образовању, средњем образовању као и у питањима ученичког и студентског стандарда, обавезама установа у смислу припрема за надзор Просветне инспекције, припремљености установа за почетак нове школске године, Рад на Порталу јавних набавки, искуства и примери добре праксе у примени Закона о јавним набавкама из угла Канцеларије за јавне набавке и Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, очекиване измене и допуне Закона о јавним набавкама, утврђене неправилности током поступка ревизије Државне ревизорске институције и Буџетске инспекције као и проблемима насиља у установама образовања и васпитања.

Предшколско и основно образовање и васпитање – актуелности Пракса Државне ревизорске институције Пракса буџетске инспекције Ученички и студентски стандард и инвестиције – актуелности Средње образовање и васпитање – актуелности Измене и допуне Закона о јавним набавкама Пракса Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки Пракса Канцеларије за јавне набавке Просветна инспекција – актуелности Насиље у установама образовања и васпитања

Јачање компетенција за организацију и управљање радом установе

Дипломирани економиста Перо Кнежевић , Друштво за унапређивање образовања и васпитања ИЕП
Посебни саветник Дејан Миловановић , Министарство просвете
Доктор наука др Милан Пашић , Министарство просвете
Доктор економских наука др Душко Пејовић , Државна ревизорска институција
Дипломирани економиста Нада Павловић Смоловић , ЈП "Службени гласник"
Дипломирани економиста Милутин Ђуровић , Министарство просвете
Дипломирани историчар Богољуб Лазаревић , Министарство просвете
Дипломирани правник Хана Хукић , Републичка комисија за заштиту права
Дипломирани правник Сандра Дамчевић , Канцеларија за јавне набавке
Дипломирани правник Ивана Ђенић , Канцеларија за јавне набавке
Дипломирани правник Љубица Плавшић , Секретаријат за образовање и дечју заштиту
Дипломирани правник Љубица Минић , Секретаријат за образовање и дечју заштиту
Специјалиста школске психологије Биљана Лајовић , Друштво за унапређивање образовања и васпитања ИЕП

3

100

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник)
Директор/помоћник директора
Стручни сарадник у дому ученика

15.990 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Куршумлијска бања 20.08.2023. 50