ПОВЕЗИВАЊЕ, ПРЕПЛИТАЊЕ И ПРОЖИМАЊЕ МУЗИЧКЕ ПЕДАГОГИЈЕ, ИЗВОЂАШТВА И СТВАРАЛАШТВА НА ПРИМЕРУ МУЗИЧКЕ ЛИЧНОСТИ ВЕРЕ МИЛАНКОВИЋ

Код одобреног скупа: 1020  

Симпозијум

Факултет музичке уметности
Краља Милана 50Милена Петровић
sfimp.udruzenje@gmail.com
0118325525
063276868

ПОВЕЗИВАЊЕ, ПРЕПЛИТАЊЕ И ПРОЖИМАЊЕ МУЗИЧКЕ ПЕДАГОГИЈЕ, ИЗВОЂАШТВА И СТВАРАЛАШТВА НА ПРИМЕРУ МУЗИЧКЕ ЛИЧНОСТИ ВЕРЕ МИЛАНКОВИЋ

Представљање педагошке, извођачке и стваралачке делатности Вере Миланковић и истицање значаја повезаности извођачког и стваралачког искуства са педагошким радом

- Музичко-сценска дела, обраде и аранжмани Вере Миланковић - Научна делатност Вере Миланковић - Педагошка промишљања и допринос Вере Миланковић

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Музиколог и музички педагог Милена Петровић , Факултет музичке уметности у Београду

3

70

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета

1000 РСД