"Архимедесов" мајски математички сусрет (у оквиру Математичког турнира 2018)

Код одобреног скупа: 102  

Сусрети и дани

Математичко друштво "АРХИМЕДЕС"
11000 Београд, Дечанска 6Богољуб Маринковић
arhimed1@eunet.rs
0113245382
063358248
0113245383

"Архимедесов" мајски математички сусрет (у оквиру Математичког турнира 2018)

јачање стручних капацитета наставника математике - обогаћивањен математичких знања и подизањем математичке културе наставника, кроз одговарајуће математичке садржаје и дидактичко-методичке поруке.

Треба ли учити (и како) геометрију?

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

ванредни професор Зоран Лучић , Математички факултет у Београду

1

120

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа

0 РСД