"Архимедесов" мајски математички сусрет (у оквиру Математичког турнира 2018)

Код одобреног скупа: 102  

Сусрети и дани

Математичко друштво "АРХИМЕДЕС"
11000 Београд, Дечанска 6Богољуб Маринковић
arhimed1@eunet.rs
0113245382
063358248
0113245383

"Архимедесов" мајски математички сусрет (у оквиру Математичког турнира 2018)

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

ванредни професор Зоран Лучић , Математички факултет у Београду

1 дана (укупно време рада: мин.)

120

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа

Радне биографије


Зоран Лучић

Реализатор
062288144
zlucic@matf.bg.ac.rs
Звање:

ванредни професор 

Установа:

Математички факултет у Београду 

Радно место:

професор  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1975 1984 Математички факултет у Београду асистент
1985 1994 Математички факултет у Београду доцент
1994 2017 Математички факултет у Београду ванредни професир
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Irrationality of the Square Root of 2. The Early Pythagorean Proof, Theodorus's and Theaetetus's Generalzations Аутор Mathematical Intelligenter, Vol. 37, No 3, pp.26-32. Springer 2015
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Еуклидска и хиперболичка геометрија, МАТФ, Београд, 1994 Аутор
Аналитичка геометрија, МАТФ, Београд, 1996 Коаутор
Огледи из историје античке геометрије, Службени гласник, Београд, 2009 Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан Савета Универзитета у Београду (1992-1998; продекан Математичког факултета (1990-1994)
учесник 19 конференција на страним универзитетима