Формативно оцењивање у музичкој школи

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 1014  

Трибина

Удружење наставника музичке културе Србије
Миријевски булевар 26, БеоградАлександра Станковић
unmks1@gmail.com
0691898704
0691898704

Формативно оцењивање у музичкој школи

Оснаживање наставника за функционално дефинисање критеријума вредновања предметних компетенција и израду инструмената за оцењивање, као и оснаживање директора и стручних сарадника за педагошко инструктивни рад.

Правилник о оцењивању у музичкој школи Праћење развоја и вредновање рада ученика у музичкој школи Наставне стратегије у развоју формативног праћења напредовања и оцењивања у музичкој школи Формулација формативних оцена из вокално-инструменталних предмета музичке школе

Јачање компетенција за процењивање остварености образовног-васпитног рада и постигнућа ученика (праћење напредовања ученика, самовредновање, формативно оцењивање, вршњачко оцењивање)

1

100

Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Стручни сарадник у школи
Директор/помоћник директора

1000 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Београд (онлајн) 30.09.2023. 110