Методичке могућности повезивања природних и друштвених наука кроз инетгративну и спиралну наставу

Код одобреног скупа: 1013  

Трибина

Центар за стручно усавршавање Шабац
Николе Тесле 1аКојић Душан
rcsabac@gmail.com
015391599
0648171755

Методичке могућности повезивања природних и друштвених наука кроз инетгративну и спиралну наставу

Унапређивање и усавршавање стручних знања наставника у основним и средњим школама у осмишљавању, припреми, организацији и реализацији спиралне и интегративне наставе и оснажавање партнерства међу наставницима како у самој школи тако и међу школама кроз сарадничку наставу, вршњачко учење и предузетништво

Методичке могућности спиралне и интегративнае наставе, конкретна примена у пракси, презентација реализованих примере добре праксе

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

1

100

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник изборних и факултативних предмета
Стручни сарадник у школи
Директор/помоћник директора
Стручни сарадник у дому ученика

1000 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Центар за стручно усавршавање Шабац 16.09.2023. 24
2 ОШ Вук Караџић 13.02.2024. 41
3 ОШ Петар Враголић 18.03.2024. 30
4 Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Сомбор 06.06.2024. 15