ИГРА КАО СУСРЕТ У ГРАЂЕЊУ ОДНОСА И ИСТРАЖИВАЊУ

Код одобреног скупа: 1012  

Сусрети, дани

Савез удружења медицинских сестара предшколских установа Србије
Господар Јевремова 18.БеоградЈадранка Спасић
spasicjadranka@yahoo.com
0112633140
0603320241

ИГРА КАО СУСРЕТ У ГРАЂЕЊУ ОДНОСА И ИСТРАЖИВАЊУ

- Јачање компетенција учесника скупа , као рефлексивних практичара у подржавању игре и грађењу односа и истраживању као подршке учењу,развоју добробити деце. - Унапређивање професионалних компетенција учесника кроз критичко преиспитивање и развијање рефлексивне праксе као услов за квалитетне промене

1. Медицинска сестра васпитач као УЧЕСНИК у игри са децом ; 2. Игра јаслене деце на отвореном простору – изазови и решења; 3. Игра јаслене деце са децом старијих узраста ; 4. Унапређивање партнерских односа са породицом кроз игру – продубљено поверење и мотивисаност родитеља за грађење партнерства; 5. Играње као проширивање искуства у теми/ пројекту са децом;

Јачање компетенција запослених у предшколској установи за примену програмске концепције „Године узлета”

дипломирани психолог Биљана Којовић , Министарство просвете
дипл.педагог Јасмина Вулетић , ОУ "Наше дете" Шабац
дипл.психолог Катарина Ђурић , ПУ "Чукарица"
дипл.педагог Дијана Радојковић , ПУ "Радосно детињство" Нови Сад
дипл педагог Татјана Ристивојевић , ПУ Др Симо милошевић" земун
дипл.педагог Ана Којић , ПУ "Бошко Буха" Београд
мастер педагогије, породични едукатор, Р Татјана Огризовић Малешевић , ПУ „РАДОСНО ДЕТИЊСТВО“ НОВИ САД
медицинска сестра васпитач Драгана Антић , ПУ "Љубица Вребалов" Пожаревац
струковна мед.сестра Јадранка Спасић , Секретеријат за образовање и дечју заштиту Београд

4

200

Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра - васпитач у предшколској установи
Стручни сарадник у предшколској установи
Директор/помоћник директора

4000 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Хотел "ђердап" Кладово 05.10.2023. 183