XI Научно стручна коференција међународног карактера - Грађење партнерских односа на релацији дете-васпитач-родитељ

Код одобреног скупа: 1010  

Конференција

БАЛКАНСКИ САВЕЗ УДРУЖЕЊА ВАСПИТАЧА
КРАЉИЦЕ НАТАЛИЈЕ 43, БЕОГРАДСлободанка Радосављевић
bapta1323@gmail.com
0264611545
0628883800
0264611545

XI Научно стручна коференција међународног карактера - Грађење партнерских односа на релацији дете-васпитач-родитељ

Јачање компетенција стручних радника у предшколском васпитању и образовању кроз размену теоретских сазнања и искустава у грађењу партнерских односа на релацији дете-васпитач-родитељ.

1- Грађење реалне слике о детету кроз изграђен партнерски однос васпитача и родитеља; 2- Савремена технологија као подршка добробити детета у реалном програму и алат за изградњу партнерских односа васпитача и родитеља; 3- Заједничке активности и јачање компетенција родитеља и васпитача у циљу стварања оптималних услова за развој детета; 4- Грађење партнерских односа кроз заједничко планирање и реализацију ВОР-а (примери аутентичне праксе)

Развијање културе заједнице учења у предшколској установи (структура и култура установе, рефлексија, хоризонтална размена, самовредновање, дељено лидерство, сарадња са породицом и локалном средином у ширем смислу)

ванредни професор Сања Партало , Филозофски факултет Универзитета у Бањој Луци
др nauke Анита Имре , FPMOZ, Sveučilište u Mostaru, BiH
магистар педагогије, сензорно-интеграциј SVJETLANA CAKIĆ , „Центар за предшколско васпитање и образовање“ Бањ
Дипломирани педагог MARIJA STARČEVIĆ , Предшколска установа “Дечје царство“ Велика Плана
мастер педагогије, породични едукатор, Р Татјана Огризовић Малешевић , ПУ „РАДОСНО ДЕТИЊСТВО“ НОВИ САД
медицинска сестра васпитач, педијатријск Драгана Антић , предшколска установа „Љубица Вребалов“ Пожаревац

4

250

Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра - васпитач у предшколској установи
Стручни сарадник у предшколској установи
Директор/помоћник директора

4800 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Хотел " Сунце", Неум,Краља Томислава , Федерација БИХ 21.09.2023. 358