Васпитни рад у домовима ученика средњих школа Републике Србије 3

Код одобреног скупа: 101  

Конференција

Друштво за унапређивање образовања и васпитања ИЕП
Боривоја Стевановића 15Иван Наумовски
ivan.naumovski@iep.rs
0113755291
0642828257

Васпитни рад у домовима ученика средњих школа Републике Србије 3

Унапређивање васпитне функције домова ученика, као и сагледавање нормативног оквира али и животног контекста у коме се одвија васпитни рад са посебним освртом на учење, каријерно вођење, развој личности, социјализацију и организацију живота и рада у дому ученика.

Закон о изменама и допунама Закона о ученичком и студентском стандарду Зашто су важни васпитачи? Наркоманија је болест - препознај, спаси, спречи Морално васпитање у дому Представљање приручника о васпитном раду у домовима ученика

јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развојање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

доктор медицине Маја Пауновић , Специјална затворска болница
Доктор психолошких наука Марија Вукелић , Средњошколски дом, Нови Сад

2

160

Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник

10000 РСД