Васпитни рад у домовима ученика средњих школа Републике Србије 3

Код одобреног скупа: 101  

Конференција

Друштво за унапређивање образовања и васпитања ИЕП
Боривоја Стевановића 15Иван Наумовски
ivan.naumovski@iep.rs
0113755291
0642828257

Васпитни рад у домовима ученика средњих школа Републике Србије 3

јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развојање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

доктор медицине Маја Пауновић , Специјална затворска болница
Доктор психолошких наука Марија Вукелић , Средњошколски дом, Нови Сад

2 дана (укупно време рада: мин.)

160

Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник

Радне биографије


Маја Пауновић

Реализатор
0638019552
majapaun@hotmail.com
Звање:

доктор медицине 

Установа:

Специјална затворска болница 

Радно место:

психијатар 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2002 2009 Клиника за психијатрију Лаза Лазаревић психијатар
2009 2016 Центар за лечење болести зависности Савски венац Начелник службе
2016 2018 Специјална затворска болница Начелника одељења за наркоманију
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Коморбидитет хероинске зависности и анорексије 2014 Аутор Светски психијатријски симпозијум 2014
Лечење зависности супституционом терапијом 2012 Аутор Европски психијатријски симпозијум 2012
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Смернице за супституциону терапију Ребублике Србије ,2014 Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Рад за НВО Лекари света ,Француска .
Члан Републичке комисије Министарстав здравља за болести зависности 2010/2015
Члан Републичке комисије Министарства здравља за алкохолизам 2007/2012

Марија Вукелић

Реализатор
062268102
marija@srednjoskolskidom.edu.rs
Звање:

Доктор психолошких наука 

Установа:

Средњошколски дом, Нови Сад 

Радно место:

Стручни сарадник - психолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1995 1995 Војска Југославије, Нови Сад Психолог
1995 2018 Средњошколски дом, Нови Сад Стручни сарадник - психолог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Место и улога психолога – стручног сарадника у домовима ученика, Зборник радова саветовања Васпитни рад у домовима ученика средњих школа РС, стр. 118-125 Аутор Објављен рад 2002
ДОМОВИ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА. Ученик – васпитач – професор – родитељ, НИУ ''Мисао'', Нови Сад (ISBN 86-85217-02-4) Аутор Објављен рад 2004
Повезаност психолошке сепарације и адаптације адолесцената. Психологија, вол. 39, бр. 3, стр. 227-296 (http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=004857050603277V Аутор Објављен рад 2006
Акредитован семинар ЗУОВ-а: ''Адаптација ученика на школу и дом'' Аутор Објављен рад 2008
Шта јесте добра адаптација? Зборник радова конференције Васпитни рад у домовима ученика средњих школе РС 2, стр. 23-44 Аутор Објављен рад 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Домови ученика средњих школа. Ученик – васпитач – професор – родитељ, 2004., НИУ Мисао, Нови Сад (ISBN 86-85217-02-4) Аутор
Васпитни рад и организација живота и рада у домовима ученика средњих школа, 1998., Министарство просвете, Сектор за ученички и студентски стандард Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво психолога Србије
Актив стручних сарадника средњих школа и домова ученика јужнобачког и сремског округа
ЗОРА – Координативно тело Оперативне мреже за заштиту жена и деце од насиља