Међународна летња школа ромског језика

Код одобреног скупа: 1009  

Летња и зимска школа

Учитељски факултет у Београду
Дојевиће бб, Нови ПазарСефедин Шеховић
ufbgonp@yahoo.com
020320744
0648600667

Међународна летња школа ромског језика

Унапређивање предметно-методичких знања учесника за реализацију наставе „Ромски језик са елементима националне културе“, који се изучава као изборни предмет у ОШ у Србији. Размена искуства наставника ромског језика са наставницима ромског језика из земаља ЕУ и региона. Стицање нових вештина и компетенција наставника ромског језика у педагошком раду са ромском децом и усавршавање знања наставника из базнчних предмета: методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина иставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење,истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

1. Актуелни теоријско-методолошки проблеми проучавања ромског језика 2. Савремено изучавање ромске књижевности (методолошки, теоријски, компаративни приступ) 3. Савремено изучавање и настава ромског језика са граматиком, фонетиком и етимологијом глагола. 4. Савремено изучавање културне антроплогије и политике код Рома и филозофије културе. 5. Актуелни проблеми наставе ромског језика и књижевности 6. Актуелни проблеми наставе ромског језика у Републици Србији, Европи и региону.

Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)

Доктор политичких наука Урош Шуваковић , Учитељски факултет Универзитета у Београду
Проф.разредне наставе Златомир Јовановић , Међународни институт за ромолошке студије
Ванредни професор Филдуза Прушевић Садовић , Учитељски факултет у Београду, Наставно одељење у Новом Пазару
доцент Алма Тртовац Дедеић , Учитељски факултет у Београду, Наставно одељење у Новом Пазару
Редовни професор Сефедин Шеховић , Учитељски факултет у Београду, Наставно одељење у Новом Пазару

15

50

Наставник изборних и факултативних предмета

0 РСД