Четврта међународна конференција „Настава језика и култура данас: Нова сазнања и иновације“

Код одобреног скупа: 1008  

Конференција

Филозофски факултет у Нишу
Ћирила и Методија 2Љиљана Марковић
ljiljana.markovic@filfak.ni.ac.rs
018514311
0643912020
018514310

Четврта међународна конференција „Настава језика и култура данас: Нова сазнања и иновације“

Унапређивање компетенција наставника страних језика (посебно српског као страног језика и српске културе) у раду са ученицима различитих узраста и у различите сврхе; Подстицање развоја језичких знања и вештина; Јачање дигиталних компетенција наставника за примену ИКТ у настави, посебно вештачке интелигенције; Промовисање иницијалног образовања наставника на универзитету кроз примере добре праксе; Промовисање сталног стручног усавршавања наставника, уз посебан остврт на међународне програме.

- Настава за ученике млађег узраста, језик струке, настава српског као страног језика и српске културе; - Развијање језичких вештина, прагматских и социокултуролошких компетенција, настава граматике и вокабулара; - Наставни алати, посебно употреба вештачке интелигенције у настави страних језика; - Иницијално образовање наставника на универзитетском нивоу - примери добре праксе; - Стално стручно усавршавањенаставника енглеског језика – међународни пројекти и могућности

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

виши лектор Љиљана Марковић , Филозофски факултет у Нишу
др, редовни професор Татјана Пауновић , Филозофски факулет у Нишу
ванредни професор Нина Лазаревић , Универзитет у Ставангеру, Норвешка
лектор Ема Живковић , Филозофски факултет у Нишу
доктор наука Милица Живковић , Филозофски факултет у Нишу
доктор наука - доцент Владимир Фигар , Филозофски факултет у Нишу
виши лектир Александар Пејчић , Филозофски факултет у Нишу
доцент Александар Новаковић , Филозофски факултет у Нишу
ванредни професор Весна Симовић , Филозофски факултет у Нишу
доцент Николета Момчиловић , Филозофски факултет у Нишу

2

70

Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)

2.000 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Филозофски факултет у Нишу 06.10.2023. 21