Безбедност у саобраћају са освртом на железнички саобраћај

Код одобреног скупа: 1007  

Симпозијум

Akademija tehničko-umetničkih strukovnih studija
Starine Novaka 24Aleksandar Kostić
a.sale.kostic@gmail.com
0628856241
0628856241

Безбедност у саобраћају са освртом на железнички саобраћај

Јачање компетенција предметних наставника и њиховог професионалног развоја за наставну област, предмет и методику наставе (К-1) у области безбедности саобраћаја

Стање безбедности железничког саобраћаја у Републици Србији са освртом на земље у окружењу Правна регулатива ЕУ везана за безбедност железничког саобраћаја Безбедност и сигурност у превозу путника са посебним освртом на сигурност превоза путника железницом Утицај људског фактора на безбедност железничког саобраћаја Утицај људског фактора на безбедност саобраћаја на путним прелазима Утицај техничких фактора железничких возила на безбедност саобраћаја Подизање безбедности железничког саобраћаја радио планирањем Анализа података одржавања и потенцијални утицај на хазардне ситуације Модел за повећање безбедности у железничком саобраћају заснован на напредним интернет технологијама

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Доктор техничких наука Александар Благојевић , Академија техничко-уметничких струковних студија
Мастер инжењер саобраћаја Душан Вујовић , Академија техничко-уметничких струковних студија
Дипломирани инжењер саобраћаја и мастер Горан Тричковић , Академија техничко-уметничких струковних студија
доктор техничких наука Марија Вукшић Поповић , Академија техничко-уметничких струковних студија
мастер инжењер организационих наука Марко Бурсаћ , Академија техничко-уметничких струковних студија
Доктор наука Зоран Павловић , Академија техничко-уметничких струковних студија
Доктор техничких наука Сања Јевтић , Академија техничко-уметничких струковних студија
Мастер инжењер саобраћаја Милан Милосављевић , Академија техничко-уметничких струковних студија
Доктор економских наука Зорица Милановић , Академија техничко-уметничких струковних студија
доктор техничких наука Сандра Касалица , Академија техничко-уметничких струковних студија

1

30

Наставник стручних предмета - средња стручна школа

0 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Београд 22.09.2023. 29