Енергетска ефикасност и сертификација зграда

Код одобреног скупа: 1005  

Симпозијум

Akademija tehničko-umetničkih strukovnih studija
Starine Novaka 24Aleksandar Kostić
a.sale.kostic@gmail.com
0628856241
0628856241

Енергетска ефикасност и сертификација зграда

Едукација наставника о значају енергетске ефикасности, начинима и методама које се примењују у поступку енергетске санације постојећих објеката и побољшања енергетске ефикасности зграда.

Основни принципи и регулатива у области енергетске ефикасности и сертификације зграда. Основни принципи одрживости.Природно окружење и његов утицај. Методолагија израде елебората енергетске ефикасности. Енергетска санација постојећих објеката. Материјали и методе који се у том смислу примењују. Системи грејања. Соларни системи. Топлотне пумпе. Енергетко рангирање

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Доктор техничких наука Марина Николић Топаловић , Академија техничко-уметничких струковних студија
професор струковних студија Ива Деспотовић , Академија техничко-уметничких струковних студија
Доктор техничких наука Александар Шотић , Академија техничко-уметничких струковних студија
Др техничких наука Снежана Бајић , АТУСС
Докторанд Сања Гавран , АТТУС
Дипломирани инжењер градитељства Весна Трифуновић-Драгишић , Висока грађевинско-геодетска школа, АТУСС Београд
Доктор физичких наука наука Марко Мирковић , Академија техничко-уметничких струковних студија Одсек грађевинско геодетски, Београд

1

40

Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Стручни сарадник у школи

0 РСД