Игра = наука

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 1004  

Трибина

Друштво учитеља Београда
Дечанска 6/III, БеоградМилена Жерјал
drustvouciteljabg@gmail.com
0113245385
0648605479
0113239697

Игра = наука

Оснаживање полазника да кроз селф-детерминацију створе подстицајно окружење за учење оријентисано ка истраживачком мишљењу помоћу игре.

1. Уводно излагање 2. Селф – детерминација – пут ка радости учења и ђака и учитеља 3. Диспозиције за научно мишљење 4. Чему нам служе огледи у уџбеницима за Природу и друштво? 5. Математичко игралиште 6. Закључци, дискусија

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

/ Зорица Вукајловић , ОШ „Вељко Дугошевић”, Београд
педагошки саветник Катарина Радосављевић , ОШ „Вељко Дугошевић“ , Београд
др психолошких наука и научни сарадник Нада Шева , Институт за педагошка истраживања, Београд
доктор дидактичко-методичких наука Сања Благданић , Учитељски факултет Универзитета у Београду
дипломирани психолог Драгана Ђурић , Национална асоц. родитеља и наставника Србије

1

500

Наставник разредне наставе
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник)

1200 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Београд (Zoom Meetings) 05.10.2023. 206