XII Међународни научни скуп "Специјална едукација и рехабилитација ДАНАС"

Код одобреног скупа: 1002  

Конференција

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
Високог Стевана 2, БеоградИвана Обреновић Илић
ivana93obrenovic@gmail.com
064/4533104
064/4533104

XII Међународни научни скуп "Специјална едукација и рехабилитација ДАНАС"

Циљ скупа је упознавање са најновијим научним сазнањима и њиховој практичној примени у области Специјалне едукације и рехабилитације и сродним областима. Како се наука, технологија и њихова примена интензивно развијају, овај, сада већ традиционални 12. међународни научни скуп, намењен је бржем протоку информација, размени теоријских и практичних знања научника и практичара из земље и иностранства. Стечена знања ће омогућити учесницима скупа да унапреде свој рад у превенцији, одабиру и примени третмана, терапије, интервенција и метода у раду са децом и одраслим особама са сметњама у развоју у области здравствене, социјалне заштите и образовању.

Општа тема скупа: Специјална едукација и рехабилитација: наука и пракса Подтеме скупа: • Васпитање и образовање • Рехабилитација деце и одраслих • Социјална заштита • Здравствена заштита • Запошљавање и рад • Државно реаговање на преступништво • Остале теме од значаја за специјалну едукацију и рехабилитацију

Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)

ванредни професор Анте Билић Прцић , Едукацијско-рехабилитацијски факултет, Загреб
Проф. др Emine Ayyildiz , Istanbul Medeniyet University
доцент Јасмина Максић , Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
ванредни професор Јасна Максимовић , Педагошки факултет Ужице, Универзитет у Крагујевцу
ванредни професор Ксенија Станимиров , Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
доцент Марија Цвијетић Вукчевић , Педагошки факултет у Сомбору
доцент Миа Шешум , Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
виша научна сарадница Милена Милићевић , дипл. дефектолог-рехабилитатор соматопед
доцент Наталиа Јуриевна Киселева , Институт за специјалну едукацију и психологију
доцент Оливера Калајџић , Медицински факултет Фоча
редовни професор Бранка Јаблан , Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
доцент Лука Мијатовић , Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
доцент Марија Маљковић , Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
ванредни професор Наташа Буха , Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
редовни професор Надежда Крстић , Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
Редовни професор Медина Вантић-Тањић , Едукацијско-рехабилитацијски факултет Тузла
редовни професор Марина Шестић , Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
редовни професор Шпела Голубовић , Универзитет у Новом Саду, Медицински факултет
ванредни професор Vanda Hájková , Факултет образовања, Праг
редовни професор Надица Јовановић Симић , Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
доцент Софија Пајић , Radboud Universiry Nijmegen
доцент Дамјана Коговшек , Факултет за образовање, Љубљана
редовни професор Iva Strnadová , University of New South Wales Sydney, Australia
редовни професор Невен Рицијаш , Едукацијско-рехабилитацијски факултет, Загреб
доцент Ана Катушић , Едукацијско-рехабилитацијски факултет, Загреб
Доктор дефектолошких наука Стеван Несторов , Центар за логопедију и рану интервенцију Несторов
магистар едукацијске рехабилитације Мартина Целизић , Дневни центар за рехабилитацију „Мали дом“, Загреб

2

190

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра - васпитач у предшколској установи
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник)
Директор/помоћник директора
Стручни сарадник у дому ученика

9000 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Високог Стевана 2, Београд 27.10.2023. 6