Савремени Трендови у Психологији 2023

Код одобреног скупа: 1001  

Конференција

Филозофски факултет Нови Сад, Одсек за психологију
Др Зорана Ђинђића 2, Нови СадРадомир Белопавловић
radomir.belopavlovic@ff.uns.ac.rs
0600220046
0600220046

Савремени Трендови у Психологији 2023

Циљ скупа је упознавање учесника са темама и резултатима актуелних научних истраживања из области примењене психологије и сродних дисциплина. Избором компетентних предавача из земље и иностранства, омогућена је покривеност свих релевантних области психологије, од рада у васпитно-образовним установама и центрима за социјални рад, до клиничког и терапеутског рада.

Теме скупа су разноврсне и биће остварене кроз различите начине дисеминације знања, а теме које су у фокусу овогодишњег скупа су значај и корисност крос-културалних истраживања и колаборативних међународних пројеката у разумевању индивидуалних разлика, питања идентитета у контексту све популарније виртуелне реалности, промене и изазови на радном месту у светлу модерних пракси у области људских ресурса, као и модерни приступи у области менталног здравља као као одговору на досадашње проблематичне приступе.

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Професор Крис Фулвуд , Универзитет у Глостеширу
Професор Дејвид Фандер , Универзитет Риверсајд
Професор Џесика Де Блум , Универзитет у Хронингену
Професор Питер Киндерман , Универзитет у Ливерпулу
Ванредни професор Бојана Динић , Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду
Доцент Бојана Бодрожа , Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду
Ванредни професор Ивана Михић , Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду
Доцент Ивана Педовић , Департман за психологију, Филозофски факултет у Ни
Психолог Тијана Карић , Филипс универзитет у Марбургу, Немачка
Доцент Валентина Шобот , Медицински факултет у Новом Саду и Клиника за псих
Доцент Оља Јовановић , Филозофски факултет Универзитета у Београду
Ванредни професор Борис Попов , Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду
Професор Тијана Тодић Јакшић , Универзитет у Приштини

3

300

Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Стручни сарадник у школи

7500 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Нови Сад 26.10.2023. 15