Јачање медијско-информацијске писмености наставника са фокусом на превазилажење говора мржње

Код одобреног скупа: 1000  

Конференција

Факултет политичких наука
Јове Илића 165, БеоградАна Милојевић
ivana.sunderic@fpn.bg.ac.rs
0113092875
0600888684
0112491501

Јачање медијско-информацијске писмености наставника са фокусом на превазилажење говора мржње

Циљ скупа је оснаживање наставника за препознавање, разумевање и реаговање на различите облике говорa мржње на основу анализе примера из праксе, уз практичне смернице за креирање аудио-визуелних наставних материјала.

ОБЛИЦИ, УЗРОЦИ И ПОСЛЕДИЦЕ ГОВОРА МРЖЊЕ НА ЗАПАДНОМ БАЛКАНУ ГОВОР МРЖЊЕ НА ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА ГОВОР МРЖЊЕ НА СПОРТСКИМ МАНИФЕСТАЦИЈАМА ПРОДУКЦИЈА НАСТАВНОГ МАТЕРИЈАЛА У АУДИО И ВИДЕО ФОРМАТУ

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

доцент Ана Милојевић , Факултет политичких наука, Универзитет у Београду
Доцент Ламија Силајџић , Факултет политичких наука, Универзитет у Сарајеву
доцент Марта Митровић , Филозофски факултет, Универзитет у Нишу
доцент Невен Обрадовић , Филозофски факултет, Универзитет у Нишу
истраживач-сарадник Александра Угринић , Факултет политичких наука, Универзитет у Београду
Асистент Кристина Милић , Факултет политичких наука, Универзитет у Београду

1

30

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета

0 РСД