"Архимедесова" математичка трибнина за учитеље, 20.02.2018.

Код одобреног скупа: 10  

Трибина

Математичко друштво "АРХИМЕДЕС"
11000 Београд, Дечанска 6Богољуб Маринковић
arhimed1@eunet.rs
0113245382
063358248
0113245383

"Архимедесова" математичка трибнина за учитеље, 20.02.2018.

индивидуализовани приступ у раду са децом, ученицима и полазницима коришћењем различитих метода и облика рада у реализацији наставног предмета и/или области

професор Драгана Стошић Миљковић , МД "Архимедес", Београд (стручни сарадник)

1 дана (укупно време рада: мин.)

40

Наставник разредне наставе

Радне биографије


Драгана Стошић Миљковић

Реализатор
0644955501
dragana@stosici.com
Звање:

професор 

Установа:

МД "Архимедес", Београд (стручни сарадник) 

Радно место:

професор математике 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1974 2003 Угоститељско-туристичка школа у Београду професор математике
1994 2017 Математичко друштво "Архимедес" Београд стручни сарадник (више функција)
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Радни материјали "Архимедесове" школе младих математичара (за све разреде ОШ), 8 свезака Коаутор Едиција "Матреијали за младе математичаре, "Архимедес" Београд, 2005 2005
Чланци: Нумерација, Логички задаци, Мала комбинаторика (пребројавања), Математичка рекреација (у млађим разредима ОШ). Аутор Радови у 4 броја часописа "Учитељ", Савез учитеља Србије 2004
Волите ли геометрију? Аутор Рад у часопису "Учитељ", СУРС, Београд 2011
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Дописна математичка олимпијада ОШ, збирке задатака (11 књига), 2006-2017. "Архимедес" Београд, 2006-2017 (сваке године 1 књига) Аутор
Ух, лепог ли задатка! Збирке задатака са "Архимедесових" математичких турнира ОШ (са решењима), IV-VIII разред ОШ (1. и 2.део), 10 књига. "Архимедес" Београд, 2004. и 2010. Коаутор
Математика за децу и родитеље. Збирка задатака. "Архимедес" Београд Коаутор
Математичке игре. Збирка задатака. "Архимедес" Београд Коаутор
Магични квадрати, збирка задатака за ОШ, "Архимедес", Београд, 2005 Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Повеља поводом 40 година рада Математичког друштва "Архимедес" МД "Архимедес", Београд 2013
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Математичко друштво "Архимедес" Београд, 1994-2017
Друштво математичара РС
Жири Националног математичког такмичења "Мислиша" (2006-2017)