"Архимедесова" математичка трибнина за учитеље, 20.02.2018.

Код одобреног скупа: 10  

Трибина

Математичко друштво "АРХИМЕДЕС"
11000 Београд, Дечанска 6Богољуб Маринковић
arhimed1@eunet.rs
0113245382
063358248
0113245383

"Архимедесова" математичка трибнина за учитеље, 20.02.2018.

јачање стручних капацитета наставника - обогаћивање математичких знања и подизање математичке културе (видокруга) наставника разредне наставе/учитеља.

Математичке игре на "квадратној" траци - 2. део

индивидуализовани приступ у раду са децом, ученицима и полазницима коришћењем различитих метода и облика рада у реализацији наставног предмета и/или области

професор Драгана Стошић Миљковић , МД "Архимедес", Београд (стручни сарадник)

1

40

Наставник разредне наставе

0 РСД