Cтручнa конференција за васпитаче „ИСТРАЖИВАЧКИ ПРИСТУП ВАСПИТНОЈ ПРАКСИ”

Код одобреног скупа: 1  

Конференција

САВЕЗ УДРУЖЕЊА ВАСПИТАЧА СРБИЈЕ
Горичка бб, 11300 СмeдеревоСлободанка Радосављевић
vaspitacisrbije@gmail.com
0264611545
0628883800
0264611545

Cтручнa конференција за васпитаче „ИСТРАЖИВАЧКИ ПРИСТУП ВАСПИТНОЈ ПРАКСИ”

праћење и вредновање образовних постигнућа, односно праћење и подстицање развоја деце, ученика и полазника

Професор физичког васпитања- Педагошки с Мирјана Петровић , ПУ „Пчелица“ Ниш
Васпитач у предшколској установи Марија Шћепановић , Установа за децу „ Нада Наумовоћ“ Крагујевац
васпитач Марина Аризановић , ПУ "Вукица Митровић" -Лесковац
дипломирани педагог Оливера Вејновић , Завод за унапређивање образовања и васпитања
васпитач Слободанка Радосављевић , Савез удружења васпитача Србије
професор струковних студија Загорка Марков , Висока школа струковних студија за образовање васп
доцент Марија Јелић , Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију
професор педагогије Слава Тимарац Јованов , -
доктор математичких наука Мићо Милетић , Висока школа за васпитаче струковних студија, Алек
директор Марија Старчевић , Предшколска установа “Дечје царство“ Велика Плана
мастер васпитач Нела Дујић , Предшколска установа ,,Полетарац“ Оџаци
Самостални педагошки саветник Снежана Шаровић , ОШ „Нада Матић“

4 дана (укупно време рада: мин.)

127

Васпитач у предшколсој установи
Медицинска сестра - васпитач
Стручни сарадник у предшколској установи

Радне биографије


Мирјана Петровић

Члан програмског одбора и модератор
0631181230
mirjanapetrovicmima@gmail.com
Звање:

Професор физичког васпитања- Педагошки с 

Установа:

ПУ „Пчелица“ Ниш 

Радно место:

Професор физичког васпитања 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1987 1992 ОШ “Борис Кидрич” Ниш Професор физичког васпитања
1992 2017 ПУ „Пчелица“ Ниш Стручни сарадник за физичко васпитање
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Повезаност превентивног вежбања са сродним деловима различитих области васпитно-образовног рада, Коаутор Међународна научно-стручна конференција Васпитно образовни и спортски хоризонти 2012
Јонић, З., И. Тодоров, М. Петровић, М. Милошевић, Љ. Стаменковић, Ж. Митровић, М. Пејчић, Р. Николић, Г. Јовановић. (2013): Сва су деца за нас иста Коаутор Међународна научно-стручна конференција Васпитно образовни и спортски хоризонти 2013
Петровић, М., Јонић, З., Тодоров, И., Ћирић, Т., Радоњић, И.,Стаменковић, Љ. (2013): Драмска гозба, Аутор 2. Научно стручна међународна конференција Балканског савеза удружења васпитача- 2013
Коцић, Ј., Јонић, З., Петровић, М.,Тодоров, И., Петровић, Л. (2013): Упоредни статус стања равног стопала деце предшколског узраста у вртићима на периферији града Ниша од 2004. до 2012. године, Коаутор Међународна научно-стручна конференција Васпитно образовни и спортски хоризонти 2013
Петровић, М., Јонић, З., Коцић, Ј. (2011):Спортско-рекреативне активности деце узраста 5 и 6 година вртића ’’Цврчак’’ у Нишу, Аутор Спортмонт, Херцег Нови, Црна Гора 2011
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Приручник Корак по корак за здрав корак, Зоран Јонић, Јадранка Коцић, Мирјана Петровић и сар. (2012), рацензија ред. проф. др Добрица Живковић, Универзитет у Нишу и Нена Радовановић, просветни саветник Министарства просвете и науке, издање Пунта-Ниш, суиздавач ПУ Пчелица Ниш, ИСБН 978-86-7990-082-1 Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
- Друштво педагога физичке културе
- Удружење стручних сарадника и сарадника ПУ Србије

Марија Шћепановић

Члан програмског одбора и модератор
0644852509
maramara6641@gmail.com
Звање:

Васпитач у предшколској установи 

Установа:

Установа за децу „ Нада Наумовоћ“ Крагујевац 

Радно место:

Васпитач