Cтручнa конференција за васпитаче „ИСТРАЖИВАЧКИ ПРИСТУП ВАСПИТНОЈ ПРАКСИ”

Код одобреног скупа: 1  

Конференција

САВЕЗ УДРУЖЕЊА ВАСПИТАЧА СРБИЈЕ
Горичка бб, 11300 СмeдеревоСлободанка Радосављевић
vaspitacisrbije@gmail.com
0264611545
0628883800
0264611545

Cтручнa конференција за васпитаче „ИСТРАЖИВАЧКИ ПРИСТУП ВАСПИТНОЈ ПРАКСИ”

Aктивна размена знања, идеја и искустава o истраживачком раду васпитача

„ИСТРАЖИВАЧКИ ПРИСТУП У МОЈОЈ ВАСПИТНОЈ ПРАКСИ” 1. Истраживање кроз упознавање традиције 2. Преиспитивање сопствене праксе 3. Истраживачки приступ у креирању окружења 4. Подстицај разввоја говора у васпитно-образовном раду 5. Истраживачки приступ - грађење односа у вртићу 6. Планирање у васпитно- образовном процесу

праћење и вредновање образовних постигнућа, односно праћење и подстицање развоја деце, ученика и полазника

Професор физичког васпитања- Педагошки с Мирјана Петровић , ПУ „Пчелица“ Ниш
Васпитач у предшколској установи Марија Шћепановић , Установа за децу „ Нада Наумовоћ“ Крагујевац
васпитач Марина Аризановић , ПУ "Вукица Митровић" -Лесковац
дипломирани педагог Оливера Вејновић , Завод за унапређивање образовања и васпитања
васпитач Слободанка Радосављевић , Савез удружења васпитача Србије
професор струковних студија Загорка Марков , Висока школа струковних студија за образовање васп
доцент Марија Јелић , Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију
професор педагогије Слава Тимарац Јованов , -
доктор математичких наука Мићо Милетић , Висока школа за васпитаче струковних студија, Алек
директор Марија Старчевић , Предшколска установа “Дечје царство“ Велика Плана
мастер васпитач Нела Дујић , Предшколска установа ,,Полетарац“ Оџаци
Самостални педагошки саветник Снежана Шаровић , ОШ „Нада Матић“

4

127

Васпитач у предшколсој установи
Медицинска сестра - васпитач
Стручни сарадник у предшколској установи

4 РСД