Cтручнa конференција за васпитаче „ИСТРАЖИВАЧКИ ПРИСТУП ВАСПИТНОЈ ПРАКСИ”

Код одобреног скупа: 1  

Конференција

САВЕЗ УДРУЖЕЊА ВАСПИТАЧА СРБИЈЕ
Горичка бб, 11300 СмeдеревоСлободанка Радосављевић
vaspitacisrbije@gmail.com
0264611545
0628883800
0264611545

Cтручнa конференција за васпитаче „ИСТРАЖИВАЧКИ ПРИСТУП ВАСПИТНОЈ ПРАКСИ”

праћење и вредновање образовних постигнућа, односно праћење и подстицање развоја деце, ученика и полазника

Професор физичког васпитања- Педагошки с Мирјана Петровић , ПУ „Пчелица“ Ниш
Васпитач у предшколској установи Марија Шћепановић , Установа за децу „ Нада Наумовоћ“ Крагујевац
васпитач Марина Аризановић , ПУ "Вукица Митровић" -Лесковац
дипломирани педагог Оливера Вејновић , Завод за унапређивање образовања и васпитања
васпитач Слободанка Радосављевић , Савез удружења васпитача Србије
професор струковних студија Загорка Марков , Висока школа струковних студија за образовање васп
доцент Марија Јелић , Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију
професор педагогије Слава Тимарац Јованов , -
доктор математичких наука Мићо Милетић , Висока школа за васпитаче струковних студија, Алек
директор Марија Старчевић , Предшколска установа “Дечје царство“ Велика Плана
мастер васпитач Нела Дујић , Предшколска установа ,,Полетарац“ Оџаци
Самостални педагошки саветник Снежана Шаровић , ОШ „Нада Матић“

4 дана (укупно време рада: мин.)

127

Васпитач у предшколсој установи
Медицинска сестра - васпитач
Стручни сарадник у предшколској установи

Радне биографије


Мирјана Петровић

Члан програмског одбора и модератор
0631181230
mirjanapetrovicmima@gmail.com
Звање:

Професор физичког васпитања- Педагошки с 

Установа:

ПУ „Пчелица“ Ниш 

Радно место:

Професор физичког васпитања 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1987 1992 ОШ “Борис Кидрич” Ниш Професор физичког васпитања
1992 2017 ПУ „Пчелица“ Ниш Стручни сарадник за физичко васпитање
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Повезаност превентивног вежбања са сродним деловима различитих области васпитно-образовног рада, Коаутор Међународна научно-стручна конференција Васпитно образовни и спортски хоризонти 2012
Јонић, З., И. Тодоров, М. Петровић, М. Милошевић, Љ. Стаменковић, Ж. Митровић, М. Пејчић, Р. Николић, Г. Јовановић. (2013): Сва су деца за нас иста Коаутор Међународна научно-стручна конференција Васпитно образовни и спортски хоризонти 2013
Петровић, М., Јонић, З., Тодоров, И., Ћирић, Т., Радоњић, И.,Стаменковић, Љ. (2013): Драмска гозба, Аутор 2. Научно стручна међународна конференција Балканског савеза удружења васпитача- 2013
Коцић, Ј., Јонић, З., Петровић, М.,Тодоров, И., Петровић, Л. (2013): Упоредни статус стања равног стопала деце предшколског узраста у вртићима на периферији града Ниша од 2004. до 2012. године, Коаутор Међународна научно-стручна конференција Васпитно образовни и спортски хоризонти 2013
Петровић, М., Јонић, З., Коцић, Ј. (2011):Спортско-рекреативне активности деце узраста 5 и 6 година вртића ’’Цврчак’’ у Нишу, Аутор Спортмонт, Херцег Нови, Црна Гора 2011
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Приручник Корак по корак за здрав корак, Зоран Јонић, Јадранка Коцић, Мирјана Петровић и сар. (2012), рацензија ред. проф. др Добрица Живковић, Универзитет у Нишу и Нена Радовановић, просветни саветник Министарства просвете и науке, издање Пунта-Ниш, суиздавач ПУ Пчелица Ниш, ИСБН 978-86-7990-082-1 Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
- Друштво педагога физичке културе
- Удружење стручних сарадника и сарадника ПУ Србије

Марија Шћепановић

Члан програмског одбора и модератор
0644852509
maramara6641@gmail.com
Звање:

Васпитач у предшколској установи 

Установа:

Установа за децу „ Нада Наумовоћ“ Крагујевац 

Радно место:

Васпитач 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1991 2000 Установа за децу „ Нада Наумовић“ Крагујевац Васпитач
2000 2006 Установа за децу „ Нада Наумовић“ Крагујева руководилац вртића
2006 2011 Установа за децу „ Нада Наумовић“ Крагујева васпитач
2012 2017 Установа за децу „ Нада Наумовић“ Крагујева руководилац вртића
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Чудна воћка″ деца и васпитачи партнери у игри и учењу – Стручни рад Коаутор Зборник радова Савез удружења васпитача Србије 2014
″Дете у драмској игри″ Стручни рад Аутор Зборник радова Савез удружења васпитача Србије 2015
″Инклузивни модел сарадње јаслица и вртића″ Стручни рад Коаутор Зборник радова Савез удружења васпитача Србије 2016
Награде и признањ
Назив Организација Година
Гран-при фестивала "ДЕДАР"Смедерево Удружење васпитача "Чигра" , , Смедерево 2006
Гран-при фестивала – Мај ,"ДЕДАР", Смедерево Удружење васпитача "Чигра" , , Смедерево 2007
Прва награда за најбољу представу у категорији васпитача Удружење васпитача "Чигра" , , Смедерево 2008
Прва награда за најбољу представу у категорији васпитача Удружење васпитача "Чигра" , , Смедерево 2009
Прва награда за најбољу представу у категорији васпитача Удружење васпитача "Чигра" , , Смедерево 2010
Прва награда за најбољу представу у категорији васпитача Удружење васпитача "Чигра" , , Смедерево 2011
7. Прва награда за најбољу представу у категорији васпитача Удружење васпитача "Чигра" , , Смедерево 2012
8. Прва награда за најбољу режију дечије представе Удружење васпитача "Чигра" , , Смедерево 2006
Награда за адаптацију текста за децу – Удружење васпитача "Чигра" , , Смедерево 2009
Награда за комуникацају са публиком Удружење васпитача "Чигра" , , Смедерево 2007
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Дечји центар НВО FACE, као аутор и реализатор креативне радионице « Маштара-сваштара» за децу од 5-7 година
Удружење васпитача шумадијског округа

Марина Аризановић

Члан програмског одбора и модератор
0607157155
marizanovic@gmail.com
Звање:

васпитач 

Установа:

ПУ "Вукица Митровић" -Лесковац 

Радно место:

координатор за посебне програме и култур 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1984 1994 ПУ"Младост"-Медвеђа васпитач
1994 2011 ПУ"Вукица Митровић"-Лесковац васпитач
2011 2017 ПУ"Вукица Митровић"-Лесковац координатор за посебне програме и културну и јавну делатност
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Отворена врата променама Коаутор Зборник радова са 19.стручних сусрета васпитача 2010
"Искрице-ликовна колонија 2006.", Аутор 11. Стручни сусрети васпитача у В.Бањи 2006
Пројекат "Сложни у различитостима" Реализатор ЦИП,Београд 2010
Награде и признањ
Назив Организација Година
Годишња награда за допринос унапређивању васпитно образовног рада ПУ"Вукица Митровић" Лесковац 1998
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење васпитача јабланичког округа
БАПТА (Балкански савез удружења васпитача)

Оливера Вејновић

Члан програмског одбора и модератор
0653331093
olivera.vejnovic@zuov.gov.rs
Звање:

дипломирани педагог 

Установа:

Завод за унапређивање образовања и васпитања 

Радно место:

саветник координатор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1980 2005 Предшколска установа 11.април Нови Београд васпитач
2005 2017 Завод за унапређивање образовања и васпитања Саветник координатор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Ка новим Основама предшколског програма - Извођач Стручни сусрети медицинских сестара 2015
О Основама програма предшколског васпитања и образовања Предавач Стручни сусрети васпитача, Тара 2015 2015
Основе програма као концепција предшколског васпитања и образовања у Србији Реализатор Први Конгрес стручних радника предшколских установа Србије 2015

Слободанка Радосављевић

Члан програмског одбора и реализатор
0628883800
vaspitacisrbije@gmail.com
Звање:

васпитач 

Установа:

Савез удружења васпитача Србије 

Радно место:

: председник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1973 1974 Ош «Братство», Т.Раштела Наставник музике
1974 1974 Ош «Уча», Водањ учитељ
1975 1975 «Стандард», Београд благајник
1976 1980 ПУ «Наша радост», Смедерево васпитач
1980 1981 ПУ «Наша радост», Смедерево Руководилац ОЈ
1981 1985 ПУ»Бошко Буха»,Смедерево директор
1986 1989 ПУ «Наша радост», Смедерево Васпитач
1989 1991 ПУ»Младост»,Милошевац Васпитач
1991 1995 Ош «Н.Петровић», В.Плана васпитач
1995 2003 ПУ»Дeчје царство»,В.Плана васпитач
2003 2004 ПУ»Дeчје царство»,В.Плана директор
2004 2006 ПУ «Наша радост», Смедерево васпитач
2007 2017 Савез удружења васпитача Србије председник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Да вас подсетимо ... . Аутор Смедеревски магазин,Newpress, Смедерево 2008
Како дете користи време за учење ---- 2011
Савремено образовање и компетенције васпитача у предшколским установама Аутор Графомарк, Лакташи, стр.5-7 2013
Oсврт на виђење даровитости у предшколској пракси Д.Богавац (ур) „Инклузија у предшколству –стање, проблеми и потребе Аутор Зборник, Newpress Смедерево, стр.13-19. 2015
Сажетак рад првог Конгреса стручних радника предшколских установа Србије-СРПУС, С. Радосављевић (ур) „Значај струковних удружења у предшколској делатности, (19) Аутор Сажетак радова, Newpress Смедерево, стр.19-21. 2015
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
«Откривам и сазнајем» (“Ведра“, Смедерево, 2006) Аутор
«Причам ти» (“Радост“, Велика Плана, 2006) Аутор
«И мали глумац је глумац» ,( “Ведра” Смедерево, 2007) Аутор
«Пут једног васпитача» (“Публик Практикум“, Земун, 2011) Аутор
«У вртићу расту људи» („ЈРЈ Мој издавач“ Земун, 2015) Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење васпитача „Чигра“, Смедерево
Савез удружења васпитача Србије
Балкански савез удружења васпитача

Загорка Марков

Реализатор
023022423
zagorka.markov@gmail.com
Звање:

професор струковних студија 

Установа:

Висока школа струковних студија за образовање васп 

Радно место:

доктор дефектолошких наука 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2009 2014 Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди Професор струковних студија
2001 2009 Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди Предавач
1999 2001 Педагошка академија „Зора Крџалић Зага“ Кикинда Стручни сарадник за практикум Корективни педагошки рад; Орга
1981 1999 Педагошка академија „Зора Крџалић Зага“ Кикинда Референт за студентска питања; Самостални референт
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Утицај усмерених активности на мотивацију и учење деце предшколског узраста Аутор Зборник2014/15. 2015/16. 2014
Вербална асоцијација у функцији развоја предшколског детета Аутор Зборник2014/15. 2015/16. 2014
Холистичко образовање и васпитање у активностима развоја говора и методике ликовног васпитања Аутор Зборник2014/15. 2015/16. 2014
Педагошка подршка - хиперактивна деца и деца са поремећајима у понашању ---- 2014
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Месарош Живков, А., Марков, З., Пакашки, О. Покрет у функцији развоја предшколске деце (2009) Аутор

Марија Јелић

Реализатор
063551107
jelic.m@eunet.rs
Звање:

доцент 

Установа:

Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију 

Радно место:

наставник у звању доцента на педагошкој  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1998 2000 Дефекторошки факултет Универзитета у Београду Истраживач приправник
2000 2009 Неваладине организације (Save the Children Fund UK; Хелсиншки одбор за људска пр Сарадник на пројектима
2010 2016 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду Асистент
2016 2017 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду Наставник у звању доцента на педагошкој групи предмета
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Стојковић, И., Марков, З и Јелић, М. (2017): Корелати опажања сарадње између родитеља и васпитача у предшколским установама. У М. Станчић, А. Тадић и Т. Николић Максић (ур.), Зборник радова са националног научног скупа Сусрети педагога: “ВасПИТАЊЕ данас'', Коаутор Одељење за педагогију и андрагогију Филозофског факултета Универзитета у Београду и Педагошко друштво Србије. 2017
Јелић, М. и Стојковић, И. (2017). Подстицање социјалне компетентности деце без родитељског старања. У: M. Филиповић, Б. Бројчин (Ур.) Еurlyaid Conference 2017; early Childhooh intervention: For meeting sustainable development goals of the new millenium, Proceedings, Belgrade Коаутор Еurlyaid Универзитет у Београду – Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију 2017
Jelić, M. & Čolić, G. (2016). Students’ characteristics and their social competence. In S. Nikolić, R. Nikić & V. Ilanković (Eds.), Early Intervention in Special Education and Rehabilitation (pp. 615-636). University of Belgrade – Faculty of Special Education and Rehabilitation Коаутор Универзитет у Београду – Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију 2016
Чолић, Г. и Јелић. М. (2014). Ниво образовања родитеља и семантичка способност деце са специфичним језичким поремећајем. III стручно-научни скуп са међународним учешћем “Актуелности у едукацији и рехабилитацији особа са сметњама у развоју”, Коаутор Зборник резимеа. Смедерево, 28-30. новембар, (стр.32) Ресурни центар за специјалну едукацију, 2014
Јелић, М. (2012). Од традиционалног ка инклузивном моделу образовања деце са тешкоћама у разовју. У И. Чутура (ур.), Зборник радова међународног научног скупа Школа као чинилац развоја националног и културног идентитета и проевропских вредности: образовање и васпитање-традиција и савременост, 16. ап Аутор Јагодина (стр. 255-269). Јагодина: Педагошки факултет 2012

Слава Тимарац Јованов

Члан програмског одбора и модератор
066428244
slavaaleksandra@gmail.com
Звање:

професор педагогије 

Установа:

Радно место:

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1980 1983 ОШ '' Жарко Зрењанин'' Апатин стручни сарадник педагог
1983 2003 ПУ '' Дечја радост'' Панчево стручни сарадник педагог
2003 2014 Министарство просвете саветник
2004 2014 ПУ '' Дечја радост'' Панчево стручни сарадник педагог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Инклузија-станје, проблеми,потребе- Цетиње ,2014 Аутор Уводно излагање,Зборник радова,трећа научно-стручна конференција,Бапта,Цетиње,2014 2014
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Кругови пријатељства,2010,Креативни Центар Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан Удружења стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије
Почасни и подржавајући члан Савеза удружења васпитача Србије
Члан комисије за избор радова за стручне сусрете ССС
Члан комисије за избор радова за стручне сусрете васпитача
Члан комисије за избор радова за стручне сусрете медицинских сестара васпитача

Мићо Милетић

Члан програмског одбора и модератор
0628835370
micomiletic@yahoo.com
Звање:

доктор математичких наука 

Установа:

Висока школа за васпитаче струковних студија, Алек 

Радно место:

професор струковних студија 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2008 2017 Висока школа за васпитаче Алексинац проф. струк студија
2006 2008 Висока техничка школа Београд предавач
1991 2006 Техничка школа «Змај» Земун професор математике
1988 1991 Техничка школа Лепосавић професор математике
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Заснивање појма броја, Филозофски факултет Пале Аутор Зборник радова Наука и глобализација 2014
Онтолошке геометрије Бруна и петронијевића Аутор , Мегатренд ревија 793-803 стр. 2012
О бесконачном Аутор Зборник радова Друге математичке конференције Р. Српске, Tребиње, 2013
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Људски је грешити, Београд, 2011, Математископ Аутор
О четвртој димензији, 2013, Архимедес, Београд Аутор
Шале и анегдоте о математичарима, 2014, Београд, Метематископ Аутор
Радионица математичких игара, Конференција за васпитаче, 2016. Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Математичко друштво „Архимедес“ (потпредседник друштва)
Члан Комисије за преглед и одабир радова - Савез удружења васпитача Србије

Марија Старчевић

Члан програмског одбора и модератор
0605211177
mica.starcevic@gmail.com
Звање:

директор 

Установа:

Предшколска установа “Дечје царство“ Велика Плана 

Радно место:

дипломирани педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2012 2017 Предшколска установа «Дечје царство» Велика Плана директор
2005 2012 Предшколска установа «Дечје царство» Велика Плана стручни сарадник-педагог
2001 2005 Предшколска установа «Дечје царство» Велика Плана васпитач
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
«Кроз игру до слова» Аутор Савез удружења васпитача Србије, 2012 2012
, «Стандарди компетенција васпитача у концепцији целоживотног учења» Аутор Сажетак-први конгрес стручних радника предшколских установа Србије 2015
Вредност, структура и функција игре Реализатор Зборник, бапта 2016 2016
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
члан Удружења васпитача Чигра
Члан Комисије за преглед и одабир радова / Савез удружења васпитача Србије

Нела Дујић

Члан програмског одбора и модератор
062229983
neladujic@gmail.com
Звање:

мастер васпитач 

Установа:

Предшколска установа ,,Полетарац“ Оџаци 

Радно место:

васпитач 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1998 2017 ПУ,,Полетарац“ Оџаци васпитач
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
„Безбедно дете на улици“ Коаутор Стручни сусрети васпитача Војводине „Примери добре праксе“ Нови Сад 2012
,,Дете и медији“ ---- 2015
,,Усмеравање деце и родитеља на правилно коришћење ICT и медија“ Аутор Интердисциплинарна научно-стручна конференција са међународним учешћем, Вшсс за образовање васпитача и Удружење васпитача Војводине, Нови Сад 2016
,,Ми као астронаути-пројектно планирање у вртићу“ Аутор Стручна конференција за васпитаче , Тара 2016
,,Цветићи и музика“ Аутор Шеста стручна конференција БАПТА, Сарајево 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Дујић, Н.(2015)Компетенције васпитача у коришћењу савремених комуникација и сарадња са породицом ,,Дете и медији“, проф.дрДрагана Богавац ,,Зборник радова Ivнаучно-стручне конференције БАПТА сарадња са породицом у доба савремене комуникације“ (стр.103-114),Охрид, New press Смедерево Аутор
Дујић, Н. (2016) Отвореност предшколске установе према породици грађење партнерских односа према породици у предшколској установи ,,Дете и медији“, Радосављевић С. Зборник стручна конференција за васпитаче ,,Вртић као отворени систем искуства и изазови“ (стр.189-197),Кладово, New press Смедерево Аутор
Дујић,Н. (2016)Игра као ресурс у развијању програма ,,Ми као астронаути-пројектно планирање“ Радосављевић С. Зборник стручна конференција за васпитаче ,,Игра-начин живљења на предшколском узрасту“ (стр.190-196),Тара,New press Смедерево Аутор чланка Аутор
Дујић, Н. (2017) Богаћење дечјег искуства кроз неговање музичке перцепције ,,Цветићи и музика“, проф.дрДрагана Богавац ,,Зборник радова шесте научно- стручне конференције БАПТА дете у свету музике“ (стр.512-516), Сарајево, New press Смедерево Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан Управног одбора Удружења васпитача Војводине
Члан Управног одбора Савеза удружења васпитача Србије
члан Програмског одбора за одабир радова Савеза удружења васпитача Србије

Снежана Шаровић

Реализатор
0606751878
sneki1409@gmail.com
Звање:

Самостални педагошки саветник 

Установа:

ОШ „Нада Матић“ 

Радно место:

Васпитач 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2013 2017 ОШ „Нада Матић“ васпитач
1995 2013 ПУ „Ужице“ васпитач
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Деца уче истражујући Аутор Објављен рад у часопису „Просветни преглед“, 2016. 2016
Важност квалитетног инклузивног образовања за сву децу предшколског узраста Предавач Излагање - Округли сто, 24.02.2016. Нова Варош 2016
Пут васпитача до звања Самостални педагошки саветник Аутор Излагање на Стручној конференцији,Тара 2016. 2016
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Комисија за полагање испита за лиценцу,МПНТР РС
УО Савеза васпитача Србије
Удружење васпитача златиборског округа