Напредне технологије у образовању

Код одобреног скупа: 720  

Конференција

Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду
Школска 1Варвара Лазаревић
skola@vtsns.edu.rs
0214892511
0694892570
0214892570

Напредне технологије у образовању

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

доктор машинских наука Бранко Савић , Висока техничка школа струковних студија
адвокат Зоран Лазић , Висока техничка школа струковних студија
доктор техничких наука Александар Булајић , Висока техничка школа струковних студија
доктор математичких наука Taња Крунић , Висока техничка школа струковних студија
доктор филолошких наука Јована Копања , Висока техничка школа струковних студија
Доктор техничких наука Божо Илић , Висока техничка школа струковних студија
мастер комуниколог Варвара Лазаревић , Висока техничка школа струковних студија
доктор машинства Ненад Јањић , Висока техничка школа струковних студија

1

50

Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
директор/помоћник директора

Радне биографије


Бранко Савић

Члан програмског одбора и реализатор
0214892511
savic@vtsns.edu.rs
Звање:

доктор машинских наука 

Установа:

Висока техничка школа струковних студија  

Радно место:

професор струковних студија 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1994 1995 Факултет техничких наука асистент
1995 1999 Средња машинска школа професор
2000 2006 Виша техничка школа предавач
2013 2022 Висока техничка школа директор
2015 2022 Конференција академија и високих школа Србије директор
2007 2022 Висока техничка школа струковних студија професор струковних студија
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
EVALUATION OF IN-PERSON AND VIRTUAL INTERNSHIP LEARNING OUTCOMES IN PROFESSIONAL HIGHER EDUCATION Аутор Annual Scientific Conference 2021
Trends in higher vocational education Аутор Trends in higher vocational education 2020
Optimal virtual internship model for vocational studies Аутор 12th International Conference on e-Learning 2021
Savremeni pristup postupcima održavanja uz pomoć softvera i njegova primena u obrazovanju Аутор Obrazovanje i informacione tehnologije za Evropu 2009
PROFESSIONAL PRACTICE IN THE ENTERPRISE - THE BEST WAY TO FIND NEW TALENTS Аутор Međunarodno naučno savetovanje: "Upravljanje znanjem i informatika" 2019
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Теоријске и експерименталне основе стручног рада, Висока техничка школа струковних студија, 2022. Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Програмски и организациони одбор Међународне конференције Управљање знање и информатика
Програмски и организациони одбор Међународне конференције Ризик и безбедносни инжењеринг
На Генералној скупштине European Association of Institutions in Higher Education са седиштем у Бриселу (Европске асоцијације институција професионалног образовања) изабран je међу 8 чланова борда.
Представник је Србије у Генералној скупштини European Association of Institutions in Higher Education са седиштем у Бриселу.
Члан Working group on Quality of Professional Higher Education.
Члан радне групе за израду Закона о високом образовању
Члан међуминистарске радне групе за успостављање и имплементацију Националног оквира квалификација у Србији
Члан радне групе за израду Нацрта Закона о дуалном моделу студија у високом образовању
Члан радне групе за израду Закона о Националном оквиру квалификација
Члан радне групе за израду Закона о финансирању високог образовања и

Зоран Лазић

Реализатор
0694892502
lazic@vtsns.edu.rs
Звање:

адвокат 

Установа:

Висока техничка школа струковних студија 

Радно место:

секретар школе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1987 1988 Општински суд Лозница судијски приправник
1989 1990 Адвокат Слободан Пантелић, Крупањ адвокатски приправник
1990 1990 Адвокат Слободан Пантелић, Крупањ адвокат
1990 2002 Адвокатски биро, Лозница адвокат
2003 2003 Ортачко адвокатско друштво Адв. Самуиловић Миомир и остали адвокат
2006 2007 Виша пословна школа секретар
2007 2016 Висока пословна школа секретар
2016 2022 Висока техничка школа струковних студија секретар
2003 2006 Виша пословна школа шеф студенстке службе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
ЕЛЕКТРОНСКО БАНКАРСТВО – РИЗИЦИ, ПРАВНИ ОКВИР И БЕЗБЕДНОСТ Аутор Управљање знањем и информатика 2017
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Испит за службеника за јавне набавке
Члан Удружења пофесионалаца у јавним набавкама

Александар Булајић

Реализатор
0694892575
bulajic@vtsns.edu.rs
Звање:

доктор техничких наука  

Установа:

Висока техничка школа струковних студија 

Радно место:

професор струковних студија 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2002 2015 Војска Србије командне дужности, логистика, набавка резервних делова
2015 2017 Висока техничка школа струковних студија предавач
2017 2022 Висока техничка школа струковних студија професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Агресивна вожња међу професионалним возачима у земљама Западног Балкана. Аутор БСЛЗ- Безбедност саобраћаја у локалној заједници 2021
Ситуације које доводе до појаве љутње у саобраћају код бициклиста Аутор БСЛЗ- Безбедност саобраћаја у локалној заједници 2020
Мерење тренутне брзине возила: студија случаја град Нови Сад Аутор Међународно научно саветовање: "Ризик и безбедносни инжењеринг 2019
Примена предиктивних модела у анализи саобраћајних незгода са пешацима на сигналисаним раскрсницама: студија случаја Град Нови Сад Аутор Road Safety in Local Community 2018
Примена ГИС-а и кластеранализе у оценистрадањапешака у саобраћају Аутор Пут и саобраћај 2016

Taња Крунић

Реализатор
0694892549
krunic@vtsns.edu.rs
Звање:

доктор математичких наука 

Установа:

Висока техничка школа струковних студија 

Радно место:

професор струковних студија 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2000 2005 Висока техничка школа струковних студија Сарадник у настави
2005 2017 Висока техничка школа струковних студија Предавач
2017 2022 Висока техничка школа струковних студија Професор струковних студија
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Примена математичког софтвера у настави математике у струковном образовању – студија случаја Аутор Конференција Управљање знањем и информатика 2019
Shadow wave solutions for a scalar two-flux conservation law with Rankine–Hugoniot deficit Аутор Journal of Hyperbolic Differential Equations 2021
Issues in adapting web content to be displayed on devices with various screen shapes using a JavaScript built screen shape simulator Аутор International Journal of Electrical Engineering and Computing 2020
A Responsive Web Design Testing Tool Using a Simulator of Different Screen Shapes Built in JavaScript Аутор Međunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2020
Asimple responsive web design simulator for round screen devices built in JavaScript Аутор SYM-OP-IS Simpozijum o operacionim istraživanjima 2019
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Основи програмирања, Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду, 2009 Аутор
Интернет језици и алати 2: Active Server Pages, Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду Аутор

Јована Копања

Реализатор и модератор
0694892505
kopanja@vtsns.edu.rs
Звање:

доктор филолошких наука 

Установа:

Висока техничка школа струковних студија 

Радно место:

предавач струковних студија 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2016 2017 Математичка гимназија професор српског језика
2017 2019 Висока техничка школа струковних студија лектор
2019 2020 Висока техничка школа струковних студија библиотекар
2021 2022 Висока техничка школа струковних студија предавач
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Оправданост Фројдове психоаналитичке парадигме у анализи романа Нечиста крв Боре Станковића Аутор Сарајевски филолошки сусрети 2021
КОГНИТИВНА ЛИНГВИСТИКА И ЈЕЗИЧКИ ЗНАК У УПРАВЉАЊУ ПОСЛОВНИМ КОМУНИКАЦИЈАМА НА НИВОУ ИНТЕРНЕ И ЕКСТЕРНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ Аутор Конференција Управљање знањем и информатика 2021
Модерністські елементи в романі "Нечиста кров" Борисава Станковича Аутор Проблеми слов'янознавства 2017
Управљање маркетингом у високом образовању Аутор Конференција Управљање знањем и информатика 2022
Одећа. улепшавање и предметности које одређују Софкино тело у роману Нечиста крв Аутор Зборник радова са XIV међународног научног скупа одржаног на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу 2019
КО ЈЕ УБИО АНДРИЋА? ГРОТЕСКНА ПРЕДСТАВА И КАРНЕВАЛИЗАЦИЈА СТВАРНОСТИ У РОМАНУ АНДРИЋЕВА ЛЕСТВИЦА УЖАСА СВЕТИСЛАВА БАСАРЕ ---- 2021

Божо Илић

Реализатор
0694892543
ilic@vtsns.edu.rs
Звање:

Доктор техничких наука  

Установа:

Висока техничка школа струковних студија 

Радно место:

професор струковних студија 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1991 1993 Средња техничка школа “Вујо Матић” у Лозници професор електротехничке групе предмета
1993 1994 Техничка школа у Зајечару професор електротехничке групе предмета
1994 1998 Техничка школа “Никола Тесла” у Крупњу професор електротехничке групе предмета
1998 2016 Технички школски центар у Зворнику професор електротехничке групе предмета
2016 2022 Висока техничка школа струковних студија професор струковних студија
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Израда модела паметне куће као новог наставног средства у оквиру STEAM пројектне наставе Аутор 21 Међунардони Infoteh-Jahorina 2022
Примена модела паметне куће у настави из предмета Електричне инсталације и осветљење и Елементи аутоматизације Аутор 19 Међунардони Infoteh-Jahorina 2020
Application of sensors and other elements of automation for the purpose of proactive maintenance and protection of asynchronous motors and other electric power equipment Аутор 17th Conference with international participation Risk and safety engineering Kopaonik 2022
Извођење електричних инсталација и система аутоматизације у моделу паметне куће Аутор Међународна конференција Управљање знањем и информатика 2020
Installation of sensors and other elements of automation in the electric power installation for the purpose of its conversion to smart Аутор The 7th conference with international participation on Knowledge management and nformatics 2021
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Теоријске и експерименталне основе стручног рада, Висока техничка школа струковних студија, 2022. Аутор

Варвара Лазаревић

Реализатор и модератор
0694892570
lazarevic@vtsns.edu.rs
Звање:

мастер комуниколог 

Установа:

Висока техничка школа струковних студија 

Радно место:

шеф кабинета, лице за односе са јавношћу 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2003 2005 Телевизија Панонија новинар
2010 2015 Висока техничка школа струковних студија асистент
2004 2021 Висока техничка школа струковних стручни сарадник
2021 2022 Висока техничка школа струковних шеф кабинета, лице за односе са јавношћу
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
YOUTH AND IMPORTANCE OF MEDIA INFORMATION SELECTION Аутор Bridges and Media Education 2019
THE INTERNET – A MEDIUM TO PROMOTE HUMAN Аутор 2. Knowledge Management Conference, Blagoevgrad 2014
Cadet movement of Russia – then and now: TRUST IN BOARDING FORM OF EDUCATION Аутор ODBRANA, Ministry of Defence Republic of Serbia 2014
THE IMPACT OF SOCIAL LEARNING ON THE IMPLEMENTATION OF INFORMATION SYSTEMS IN THE ORGANIZATION Аутор 13. Naučno-stručnisimpozijum INFOTEH-JAHORINA 2014
INFORMING STUDENTS OF THE TECHNICAL SCHOOL OF PROFESSIONAL STUDIES IN NOVI SAD ABOUT THE PREVENTION OF COVID 19 Аутор Konferencija “Bezbednost i zdravlje na radu sa zdravstveno-medicinskog i tehničko-bezbednosnog aspekta, ekologije i zaštite od požara" 2021

Ненад Јањић

Реализатор
0694892586
janjic@vtsns.edu.rs
Звање:

доктор машинства 

Установа:

Висока техничка школа струковних студија 

Радно место:

професор струковних студија 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1991 1996 Бујановачка бања Врело (Холдинг компанија) технички директор
2002 2009 Предузеће за путеве Врање главни инжењер машинског одржавања
1996 2002 Лемекс Врело технички директор
2009 2014 Висока техничка школа Врања предавач
2016 2022 Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Model of forecasting the reliability by reducing control errors in lubrication system of diesel engine Коаутор Journal of the Balkan Tribological Association 2017
Application of multi-criteria decision making of supplier ranking in production systems Коаутор Journal of the Balkan Tribological Association 2016
Optimization of preventive maintenance of lubrication subsystem by reliability simulation model of V46-6 engine Коаутор Journal of the Balkan Tribological Association 2016
Impact of monitoring of tribological processes by IR thermographic inspections on the reliability and energy efficiency of coupled machines Коаутор Journal of the Balkan Tribological Association 2015
Determining oprimal values of wear in motor vehicles bearings Аутор Journal of the Balkan Tribological Association 2016